"УниКредит Булбанк", най-голямата банка по активи в България, отчита ръст на нетната печалба за второто тримесечие на 2018 г. от 5,2% до €61 милиона, показват финансовите отчети. Така, заедно с Унгария (€63 милиона печалба и 14,7% ръст), България е сред най-важните генератори на растеж в Централна и Източна Европа за италианската банкова група.

Общата печалба за региона е €472 милиона и е нараснала с 2,3% на годишна база. За първото полугодие положителният резултат за ЦИЕ е €887 милиона.

Само през второто тримесечие на годината клиентите са се увеличили с 317 хиляди. В същото време качеството на портфейла се подобрява и стойността на кредитите с лоша експозиция намалява с нови 176 базисни пункта на годишна база до 7,2%, вече постигайки целта, обявена за края на 2019.

За цялата група оперативната печалба достига €1,8 милиарда, ръст от 7,9% спрямо същия период на миналата година. Нетната обаче намалява до €1 милиарда (-13% спрямо същия период на миналата година) заради по-високи такси и провизии.

Societe Generale обяви официално продажбата на банката в България

Societe Generale обяви официално продажбата на банката в България

Банка ДСК купува и другите дъщерни дружества на групата у нас

Кредитните обеми нараства с €9 милиарда спрямо предходното тримесечие. Оперативните разходи пък продълават да намаляват, достигайки €2,7 милиарда.

Нетната печалба за първото полугодие на групата достига €2,1 милиарда (15% ръст на годишна база), а приходите надхвърлят €10 милиарда. Оперативните разходи за период спадат до €5,4 милиарда.

Банката продължава процеса по трансформация. Към края на второто тримесечие броят на служителите намалява с 6 500 души на годишна база до 88 640 души. Клоновете намаляват с 417 до 4 698.

Кои са трите български банки, които ще наддават за бизнеса на Piraeus у нас?

Кои са трите български банки, които ще наддават за бизнеса на Piraeus у нас?

Предстои кандидатите да разговарят с продавача в следващите седмици