Икономиките в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) може да нараснат с около 3% през 2024 г. и 2025 г., като сходни темпове на растеж ще отбележат и Западните Балкани, очакват анализаторите от УниКредит. "Темповете на растеж в региона на ЦИЕ са близо до потенциала тази година, докато в Западна Европа е 0,5%, което е под потенциала", коментира Дан Букша, главен икономист на УниКредит за ЦИЕ, по време на форума за Централна и Източна Европа Euromoney.

Според последния икономически анализ за тримесечието за ЦИЕ "Година на решаващи избори" на екип Икономически проучвания в УниКредит, представен на Euromoney, частното потребление вероятно ще бъде водещо за възстановяването на растежа в региона, подпомогнато от по-бързия растеж на реалните заплати и увеличаването на кредите на фона на по-ниските лихви. Очаква се капиталовите разходи и износът да допринесат за растежа най-рано през второто тримесечие на годината.

Икономистите на УниКредит предвиждат бюджетни дефицити под 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2024-25 г. в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия и Сърбия.

Сред основните решения, които трябва да се вземат в ЦИЕ, са:

  1. Приемането на еврото на България през 2025 или 2026 г.;
  2. По-бързи преговори за разширяване между ЕС, Западните Балкани, Молдова и Украйна;
  3. Полша и Румъния да затвърдят своето геополитическо значение;
  4. 4. Повече подкрепа за Украйна.

Икономистите виждат основните рискове в по-нататъшен популистки наклон от основните партии, понижаване на рейтингите, слабо външно търсене, водещо до рецесия и други.

В този макроикономически и геополитически сценарий, страните от Централна и Източна Европа продължават да бъдат двигатели на растежа и за УниКредит.

"Регионът продължава да бъде от стратегическо значение за УниКредит и нашият план е да продължим да се развиваме с ускорени темпове, като разчитаме на съчетанието от силни местни екипи, които познават добре пазара и глобалния опит на групата", коментира Теодора Петкова, директор за Централна и Източна Европа на УниКредит, по време на форума за ЦИЕ.

Централна Европа и Източна Европа допринася за 33% от общия размер на кредитите на УниКредит, 31% от общия размер на депозитите и 30% от нетните приходи на групата, сочат финансовите резултати на банковата група към третото тримесечие на 2023 година.

Директорът на УниКредит за Централна и Източна Европа вижда силна възходяща тенденция в усвояването на дигиталните технологии, което УниКредит подпомага чрез непрекъснати инвестиции в софтуерни иновации. Тя представи данни, според които около 60% от клиентите в региона вече са активни мобилни потребители (към третото тримесечие на 2023 г.), в сравнение с 53% през 2022 г. Цифровите продажби в Централна Европа почти се удвояват на годишна база и нарастват до 50% от всички продажби в Източна Европа.

Също така, в областта на международните плащания УниКредит обработва повече от 20% от транзакциите от района на Централна и Източна Европа, като тенденцията е постоянно нарастване. Повече от 95% от всички плащания се нареждат чрез дигитални канали.