По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2018 година.

Ръст се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при "Въздушен транспорт" - 9.4%. Намаление е регистрирано само при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 1.6%.

През четвъртото тримесечие оборотът в сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 9% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение е отчетено при всички дейности, като най-значително е при "Въздушен транспорт" - с 20.1%.

Оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 1.7% спрямо третото тримесечие на 2018 година. Увеличение отчитат при повечето дейности, като то е най-значимо при "Информационни услуги" - с 9.3%. Спад е регистриран при "Издателска дейност" (с 9.1%) и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (с 1.6%).

На годишна база оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", изчислен от календарно изгладени данни, е с 11.9% по-висок. Най-голям е ръстът при "Информационни услуги" - с 25.7%, и при "Дейности в областта на информационните технологии" - с 18.3%. Намаление се наблюдава единствено при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (с 1.9%).

При "Други бизнес услуги" се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е най-голямо при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 6.5%. Най-съществено намаление е регистрирано при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - със 7.2%.

Почти всички дейности в сектора отбелязват увеличение през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година. Най-съществен е ръстът на "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 21.5%. Най-голямо намаление е отчетено при "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 23.4%.