С назряването на проблема за замърсяването на околната среда, започна и по-активното търсене на решения в тази област. Вече не само отделни личности и домакинства го приемат за лична кауза, а и бизнесът започна да поема отговорност за производствените процеси, в които употребява големи количества пластмаса.

Някои от най-големите компании ще се включат в тази борба, която цели да елиминира изцяло еднократната употреба на пластмасови изделия до 2025 година. Coca Cola, H&M и L'Oreal са само част от корпорациите, които обещаха, че ще използват повторно и рециклират 100% от материалите, които употребяват за опаковане, съобщи BBC.

Целта е да се ограничи замърсяването с пластмаса, оказващо негативен ефект най-силно върху моретата.

Фондацията на Елън Макартър, която подкрепя принципа на кръговата икономика, предвижда, че с тези темпове на замърсяване през 2050 година ще има повече отпадъци отколкото риба в морето.

8.3 милиарда тона пластмаса са били произведени от 1950 година насам, като 60% от тях са били депонирани в природно естествена среда. Опаковките и бутилките не са основният източник на замърсяване, но представляват най-масовата употреба на пластмаса.

Според фондацията на Елън именно големи фирми, като Burberry и Мars заедно с правителствата и неправителствените организации са допринесли за каузата да не се използва еднократно пластмаса до 2025 година. А да се увеличи количеството на рециклираната и повторно използваните синтетични материали.

От Marmite-maker Unilever са съобщили за BBC, че рециклират 2/3 от пластмасата, която използват, но възнамеряват и да ограничат обема на употребеното количество. През февруари са спрели да използват полипропилен в пакетчетата си за чай. Заместили са го с царевични листа.

Друга компания, която рециклира бутилките от продукцията си е Hellmann`s mayonnaise. Засега все още във фирмата не използват пластмаса за вторична употреба, но разработват концепция, с която да вкарат в процеса на пакетиране и вече употребен синтетичен материал.