По време на интервю за работа е важно не само успешно да отговорите на зададените ви въпроси, но и вие да отправите уместни и интелигентни въпроси.

Ако в края на разговора свиете рамене и кажете, че няма какво да попитате, вашият събеседник ще реши, че не сте достатъчно компетентен или заинтересован да получите тази работа. 

Но това не означава, че трябва да зададете просто някакъв въпрос, който ви хрумва. Важно е да зададете "умни" въпроси, които да показват вашите интереси и да представят в покажат най-добрата светлина като кандидат. 

По-долу предлагаме 6 интелигентни въпроса, които може и трябва да бъдат зададени по време на интервюто. 

1. "Защо е свободно това работно място?" 

Целта на интервюто не е просто да се харесаш на мениджъра по персонала, и да се покажеш откъм най-добрата си страна. Събеседването дава възможност да научите повече за компанията в която е възможно да работите.

Подобен въпрос ще ви помогне да разберете колко добре вървят нещата в тази организация. Важно е да разберете какво се е случило с предишния служител на свободната позиция: повишен ли е; уволнен ли е; или сам е напуснал.

2. "Защо хората харесват да работят във вашата компания?" 

Този въпрос ще ви помогне да разберете повече за корпоративната култура, характерно за желаната от вас работно място.

Днес много организации говорят за корпоративната си култура на своя сайт. Така че не задавайте този въпрос директно. 

Според експертите е по-добре той да се постави по начин, който да позволи на събеседника ви да сподели как атмосферата в компанията засята и влияе върху нейните сътрудници.

3. "Ако ме наемете, какво очаквате да постигна за първите шест месеца на работа в компанията?" 

Всяка ново вакантно място - означава нерешен проблем, който компанията се опитва да реши с помощта на търсения служител. 

Ако знаете какво са критериите при това търсене, какви постижения се очакват от вас, то ще бъде по-лесно да се направи смислен разговор с мениджъра по подбор на персонала и да демонстрирате най-добрите си качества, благодарение на които сте подходящ за тази работа.

4. "Какво ще би направило кандидатът успешен за тази длъжност?" 

Ако зададем този въпрос, показвате на другата страна за сериозното си намерение си да се постигнете добри резултати за предложената позиция. 

5. "Има ли нещо, което ви кара да се съмнявате, че не подхождам за това работно място?" 

Ако имате достатъчно смелост да поставите този въпрос, можете бързо да ориентирате и веднага да предоставите на интервюиращия необходимите факти и информация за себе си, което да го убеди, че сте отличен кандидат. 

6. "Мога ли и кога да се обадя или да пиша, за да разбера окончателното решение за моята кандидатура?" 

Не се колебайте да попитате за по-нататъшни стъпки в съответния конкурс за дадената длъжност. Този въпрос е практически задължителен за всички, които искат да получат желаната работа. 

Никога не приключвайте интервю, без попитате кога ще бъде взето решението за вашата кандидатура.