В много страни, в които висшето образование е ценено и считано за водещо в света, младежите изпитват трудности за достъпа до университетите. Студентите нямат достатъчно пари, за да плащат таксите за обучение и общежитие, те вземат заеми за образованието си, които плащат много години след дипломирането си.

Но има и страни, в които висшето образование се субсидира от държавата. По-специално, от 36-те развити страни, членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), висшето образованието е безплатно в седем държави.

Швеция

Делът на младите хора, които посещават университет е 68%. Публични разходи за висше образование на студент: 20 864 долара

Като цяло, в Швеция 83% от хората на възраст 25-64 години са получили диплома за завършване на гимназия, докато средно в страните от ОИСР около 75% от възрастните имат такава диплома.

В страната има повече от 30 висши учебни заведения, от които около една трета са университети. Университетите в Швеция предлагат образователни програми в съответствие с европейските стандарти: бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Швеция е една от страните в света с най-голям дял чуждестранни студенти.

Висшето образование е безплатно за шведски граждани, за граждани на държави от ЕС, както и притежатели на разрешение за пребиваване, получено по причина, различна от образование, например за събиране на семейството.

Дания

Делът на младите хора, посещаващи университет е 55%. Публични разходи за висше образование на студент: 17 634 долара.

Висшите учебни заведения са университети, специализирани висши училища и колежи и технически институти.

Докторатът се заплаща от кандидата. На този етап няма достатъчно материална подкрепа от държавата.

Като цяло Дания изразходва 0,6% от БВП за субсидии за висшето образование.

Финландия

Делът на младите хора, които посещават университет е 69%. Публичните разходи за висше образование на един студент: 15 402 долара.

Висшето образование, подобно на основното образование, е напълно безплатно за гражданите на страната, за чужденци от ЕС и Европейското икономическо пространство, както и по програми за обмен на студенти.

Финландия предоставя стипендии и безвъзмездни средства, които могат да бъдат използвани за финансиране на образованието или да харчат за ежедневни разходи.

Ирландия

Делът на младите хора, които посещават университет е 51%. Публични разходи за висше образование на един студент: 16 284 долара.

Висшето образование в Ирландия се нарича "образование на трето ниво". След дипломирането си завършилият получава бакалавърска степен.

Висшето образование е възможно в държавните университети и в различни колежи.

В страната учат 196 хиляди студенти, от които 11 хиляди са чуждестранни граждани. Приблизително 16 000 ирландски студенти учат в чужбина.

Исландия

Делът на младите хора, които посещават университет е 77%. Публични разходи за висше образование на студент: 10 429 долара.

Исландия има безплатно образование за гражданите на страната, но и много исландци учат в чужбина.

Норвегия

Делът на младите хора, които посещават университет е 77%. Публични разходи за висше образование на един студент: 18 942 долара.

Всеки университет в Норвегия има общежитие, столови, фитнес зали и библиотеки.

Държавата се грижи не само за това нивото на образование да е високо, но и за почивката на студентите.

Правителството изразходва до 1,3% от БВП за субсидии, отпуснкани за висше образование.

Чехия

Делът на млади хора, които посещават университет е 59%. Публичните разходи за висше образование на един студент: 8 738 долара.

Публичните висши учебни заведения се финансират от бюджета и предлагат безплатно обучение на чешки език.

Заявленията за кандидатстване по основните специалности, с изключение на творческите, се приемат от октомври на предходната година до края на февруари или март. Приемните изпити се провеждат през май - юни.

В момента в Чешката република има 28 университета и подобни учебни институции с публично финансиране.