През септември равнището на регистрираната безработицата продължава да намалява с нови 0.2 пункта до 7.8%. В сравнение със същия месец на 2015 г. равнището на този показател е значително по-ниско - с 1.4 процентни пункта.

Към края на месеца в бюрата по труда са регистрирани 255 466 безработни лица. Спрямо август те намаляват с 6 059 души. На годишна база, в сравнение със септември 2015 г., безработните са значително по-малко - с 47 309 лица, информира Агенцията по заетостта.

На работа през септември 2016 г. са постъпили общо 23 211 безработни лица, от които 19 968 на първичния пазар на труда.

В субсидирана заетост през месеца са включени 3 243 безработни. От тях 452 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост. По схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" на работа са постъпили 2 804 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 19 118 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 11 410, които са близо 59,7% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост (5 163 места), търговията и ремонта на автомобили (2 125 места), строителството (992 места), хотелиерството и ресторантьорството (665 места), административната и спомагателната дейности (551 места) и др.

В сравнение със септември 2015 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2 639.