Българите гледат на създаването на собствен бизнес доста по-скептично, отколкото хората в Европейския съюз (ЕС). У нас позитивното отношение към предприемачеството бележи по-ниски нива в сравнение със средното равнище за света, показва доклад на международната фирма Amway.

Според данните жените, гледащи позитивно на възможностите за отварянето на свой бизнес, са доста по-малко, отколкото в останалите страни в ЕС. Така в страните, в които 95% от дамите, които са обнадеждени за предприемачеството, са Дания, Норвегия и Виетнам, а най-скептични по темата са тези в Турция, Румъния и България.

10 задължителни правила, за да станете успешен предприемач

10 задължителни правила, за да станете успешен предприемач

Ето няколко прости съвета, от изявени бизнес личности, представляващи интелигентна стратегия за всяко ново бизнес начинание

Вероятно не е изненадващо, че у нас делът на мъжете, склонни да стартират собствен бизнес, е по-голям от този на дамите. 64% от българските мъже гледат позитивно на тази възможност, докато при дамите делът е едва 53%.

Според представителите на двата пола най-мотивиращо за предприемането на подобна стъпка е желанието за независимост. Такава е тенденцията и в световен мащаб.

Втора по важност причина за стартиране на бизнес е възможността за "втори доход", посочена от 27% от жените и 30% от мъжете. "Самореализацията" се нарежда на трето място, като се посочва съответно от 21% от дамите и 26% от мъжете.

По отношение на бъдещето на самонаемането 19% от мъжете и 22% от жените в България смятат, че в близко бъдеще ще има повече хора, стартиращи собствен бизнес. Еднакъв процент мъже и жени (30%) виждат започването на свой бизнес като възможен вариант наравно с други опции.

Тазгодишният глобален доклад на Amway за предприемачеството обхваща 45 държави. Най-осезаемата разлика (19%) между предприемаческия потенциал на мъжете и жените в рамките на една и съща държава се наблюдава в Латвия. 18% е разликата в Канада, Чехия, Русия и Швеция, а в САЩ процентите са 17. От друга страна, в Тайван и Тайланд жените, които искат да стартират бизнес са повече от мъжете - съответно с 6% и с 3%.