На легендарния Стив Джобс се приписват стотици цитати (макар и някои от тях съвсем да не са негови), но днес ще ви припомним един, който със сигурност е негов и който няма да спре да бъде актуален.

Всеки бизнес мениджър е важно да разбере какво означава да води - все пак между просто шеф и лидер има голяма разлика. И Стив Джобс, чиято компания се превърна в най-високооценяваната в света, има на какво да ни научи.

"Най-добрите хора могат да се ръководят и сами - те нямат нужда да бъдат управлявани. Когато разберат какво да трябва да правят, те ще разберат и как да го направят. Те имат нужда от обща визия.

И това е лидерството: да имаш визия, да можеш да я изразиш ясно, така че хората около теб да я разберат, и да постигнеш консенсус за нея", казва той.

И не може да бъде по-прав. Със сигурност във всяка компания трябва да има умни хора, но когато го направим, трябва да се преместим от пътя им - вместо да се опитваме да ги наставляваме.

Или, ако цитираме друг популярен цитат от Стив Джобс: "Няма смисъл да наемаш умни хора и да им казваш какво да правят - ние наемаме умни хора, за да ни кажат те какво да правим".

Което ни води до втората част от цитата на Джобс. Добрите лидери ще имат визия, която ще накара хората да се вълнуват и да се чувстват част от една цел. А няма да се налага да заплашват и да използват позицията си, за да кара подчинените си да следват целта.