Един от най-лошите сценарии, когато търсим работа, е да не получим одобрение за позицията въпреки квалификацията, която притежаваме.

Подобна сцена никак не е рядкост и може да се разиграе поради една-единствена причина: когато подценим интервюто.

Въпреки че е едно от най-досадните неща, през които преминава всеки, докато търси професионалното си амплоа, интервюто за работа е най-важният етап от цялото "приключение".

Освен че търсят определени характеристики и квалификации, по време на срещите мениджърите често взимат под внимание поведението на човека, който стои срещу тях.

Ето кои са причините, представени от Business Insider, който могат да ни разделят от мечтаното работно място въпреки високата квалификацията:

Квалифициран сте, но се държите скучно

В процеса на търсене на перфектния служител през бъдещия работодател минават стотици кандидатури.

Една от тях трябва да го впечатли, и ако искате тя да е вашата, по-добре покажете, че имате уместно чувство за хумор и сте приветлив човек.

Квалифициран сте, но нямате необходимите умения за провеждане на интервю

Това до някаква степен се свързва с предходната причина.

И все пак интервюто е точното време, в което кандидатът убеждава бъдещия си работодател, че е идеален за свободната позиция, затова трябва да се подхожда внимателно.

Квалифициран сте, но се издавате, че отчаяно се нуждаете от работата

Работата е изключително важна за живота и средствата, с които разполагаме. А намирането й често е изтощително и дълго.

Но със сигурност не е добра стратегия да се издавате пред интервюиращия, че отчаяно се нуждаете от ново работно място.