Намирането на работно място се оказва доста сложно начинание в разиграващата се напоследък икономическа ситуация.

Търсенето обаче лесно може да се превърне в премеждие ако на фона на бизнес климата, служителят не притежава и някои базисни качества.

Според проучване на британското правителство, направено през изминалата година, една четвърт от всички работни места в Обединеното кралство не са запълнени, поради недостиг на умения.

Наборът от качества, които са липсвали измежду работната сила, според работодателите са разнообразни. Най-много гласове получава липсата на управление на времето, следвано от умения за работа с клиенти и способност да са част от екип.

Въпреки че запитването е направено във Великобритания, подобни умения могат да имат пряко влияние върху финансовото благосъстояние на бизнеса и на самите служители като цяло.

А ето и кои са уменията, определящи конкурентоспособността на работното място, представени от Business insider. Тяхното усвояване може да ви превърне в безценен и незаменим кадър на всяка компания:

  1. Управление на времето
  2. Грижа и отношение към клиента
  3. Работа като част от екипа
  4. Овладяване на емоциите
  5. Мотивиращо въздействие върху останалите в офиса
  6. Желание за обучение на новопостъпилите служители
  7. Непрекъснато поставяне на цели
  8. Умение за говорене пред публика и презентиране