Стартирането на бизнес е нелека задача и определено се свързва с много стрес. Но по света има места, в които всеки начинаещ бизнесмен може да стартира собствена компания на цената на по-малко ограничения и други бавещи започването на бизнеса дейности.

Именно тях Световната банка представя в доклад, който подрежда най-добрите и най-лошите места, на които един предприемач може да е спокоен, че може да стартира своята компания.

Докладът се базира на 10 области в бизнеса и включва критерии като достъп до електричество, регистриране на собственост, както и взимането на кредит.

Проучването е голямо по размерите си и събира данни и анализи на дейността от страна на предприемачите в повече от 130 000 фирми в 139 икономики по света.

Ето кои са седемте най-подходящи страни за стартиране на бизнес, подбрани от Business Insider:

    7. Австралия - 96. 47 точки

Страната е една от най-добрите места в света за получаване на разрешително за строеж. Именно в тази категория Световната банка я поставя на второ място.

    6. Сингапур - 96.49 точки

Снимка 211351

Източник: Wikipedia

В Сингапур стартирането на бизнес е по-лесно, тъй като процедурите са опростени и подобрени чрез онлайн обслужване.

    5. Азербайджан - 97.74 точки

Снимка 217989

Източник: GettyImages

Азербайджан рационализира процеса за получаване на връзка за електроенергия при нови клиенти. Това я нарежда на пето място в списъка.

     4. Македония - 98.14 точки

Снимка 263362

Източник: iStock

Страната намери решение за по-лесното справяне в случай на банкрут, която мярка я поставя само на крачка от челната тройка за най-подходяща държава за стартиране на бизнес.

     3. Хонконг, Китай - 98.20 точки

Снимка 216141

Източник: Wikipedia

Хонконг прави стартирането на бизнес по-евтино чрез намаляване на таксата за регистрация на фирми.

     2. Канада - 98.23 точки

Снимка 260448

Източник: iStock

Страната е чудесно място за стартиране на бизнес, като процесът отнема около 36 часа и включва две процедури.

    1. Нова Зеландия - 99.96 точки

Снимка 263365

Източник: iStock

В страната плащането на данъци е по-лесно, а в класацията на Световната банка Нова Зеландия заема първото място за държавата, в която най-лесно стартира бизнес.