Над една трета от хората над 66-годишна възраст в развитите държави, които влизат в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), живеят в бедност. Това показват изчисленията на международната организация спрямо последните данни за всичките ѝ членки, събрани между периода 2016-2017 година.

Всъщност в две от най-големите икономики в света всеки четирима на десетима пенсионери живее в бедност. Това са Южна Корея и Китай, за които делът на това население е съответно 43,4 и 39 на сто.

От ОИСР отчитат, че пенсионерите, които влизат в тази категория, живеят на месец със сума под половината от националния медианен доход за отделните държави на човек от домакинството.

Конкретно в случая с Южна Корея и Китай от организацията поясняват, че една от причините за този голям дял на населението над 66 години, което живее в бедност, е незрялата пенсионна система.

Относително висок е този дял и за други две от най-големите икономики в света - САЩ и Япония. Там делът на това население е съответно от 23,1 и 19,6 на сто.

На противоположния полюс са Нидерландия и Франция. В двете европейски държави това се отнася за под 5 на сто от хората над 66 години.

Infographic: Where is Pensioner Poverty the Most Prevalent? | Statista You will find more infographics at Statista