През 2022 г. Банка ДСК се превърна в първата банка в Европа, издател на дебитна карта Mastercard Wildlife Impact, част от ново поколение екосъобразни банкови продукти, разработени и сертифицирани по глобални стандарти в лабораторията на Mastercard за устойчиви решения. През 2023 г. двете компании ще предложат на пазара нови дизайни на дебитните карти, изработени от 85,5% рециклиран и рециклируем материал в подкрепа на биоразнообразието на планетата с посланието "Докато тази карта изтече, много застрашени видове може да изчезнат".

Шимпанзе и костенурка са новите критично застрашени животни, които ще присъстват на дизайните на картите. Ястребоклюната костенурка се среща в тропическите води на Атлантическия, Тихия и Индийския океан и се смята за една от най-красивите представители на планетата заради цветната ѝ назъбена черупка. Въпреки че търговията с костенурки е забранена, бракониерството за яйца и месо продължава. Заради него и заплитането в морски отпадъци, в света са останали само 8 000 костенурки от този вид.

Западноафриканското шимпанзе е критично застрашен подвид на обикновеното шимпанзе, най- близкият вид-роднина на човека, споделящ 98% от нашата генетична ДНК. Те живеят средно до около 30-40 години, достигат ръст около 70-90 см. и тегло до 60 кг. За съжаление, в резултат на унищожаването на техните местообитания, популацията на този подвид е намаляла с 80% през последните 25 години.

Снимка 612399

През 2023 г. Wildlife програмата ще включи столични училища в образователните модули на "Екологичен научно-образователен център" на Софийски зоопарк, тъй катоекологията е едно от ключовите знания и умения на бъдещите поколения.

Екологичният Научно-образователен център към Зоологическа градина - София работи с групи ученици от 1-ви до 12-ти клас като ги запознава с темите за биоразнообразието, климатичните промени, повишава техните познания за дивия свят и изграждане на природозащитно самосъзнание. След като през 2022 г. Банка ДСК и Mastercard подкрепиха консервационната програма на центъра за научно базирана подкрепа и опазване на изчезващите видове животни, през 2023 г. компаниите ще подпомогнат системното навлизане на темата в образователните цели на училищата, с помощта на български и международни учени-лектори.

"Ангажиментът на голяма компания като Банка ДСК по толкова значим обществен и екологичен проблем като опазването на биоразнообразието, има реален отзвук и измеримо влияние във възприятията и действията на потребителите по отношение на грижата към планетата. Регистрирахме по-висока активност на притежателите на дебитни карти DSK Mastercard WildLife, което доказа хипотезата ни, че клиентите ни търсят и очакват ясна заявка и принадлежност към значима кауза от нас като бизнеси.", сподели Тамаш Хак-Ковач, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

"Тази година Mastercard WildLife програмата в България си поставя за цел да подпомогне допълнително образованието по темата за застрашените видове, екосистемите и биоразнообразието на ниво основно и средно училище. Мотото на Световния ден на Земята e "Инвестирай в планетата" и вярваме, че нашите действия трябва да започнат от инвестицията в образованието - на всички нас като граждани и на бъдещите поколения, на които оставяме Земята.", заяви Ваня Манова - регионален мениджър за Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Програмата Wildlife се случва под логото на международната организация Conservation International, която подпомага опазването и възстановяването на местообитанията на над 2 000 критично застрашени животински вида.