Във връзка с очакваното влошаване на метеорологичната обстановка ЧЕЗ Разпределение България удвои дежурните екипи, като в готовност за реакция ще бъдат 100 аварийни групи, съобщиха от компанията.

Всички те са оборудвани с необходимите материали, инструменти, високо проходими автомобили и специализирани транспортни средства. При необходимост компанията може да мобилизира 400 екипа.

„Предприели сме всички необходими действия за осигуряване на незабавна реакция при евентуални аварийни ситуации. Служителите ни правят и невъзможното да се справят по най-бързия възможен начин при всяка повреда, дори когато ледът е сковал съоръженията ни. Направили сме всичко необходимо, за да гарантираме сигурността на електрозахранването, останалото зависи от природата“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Компанията съветва своите клиенти при прекъсване на електрозахранването първо да погледнат дали в околните блокове или къщи в съответното населено място има електричество. Ако е видимо, че всички или повечето от тях са останали без захранване, е добре клиентите да изчакат преди да позвънят в телефонния център, тъй като при мащабни аварии ЧЕЗ вече е информирана за тях.

От ЧЕЗ напомнят, че след набиране на 0700 10 010, меню 3 дава възможност на клиентите получават информация за съществуващите аварии и времето за тяхното отстраняване. Информация за планираните и непланирани прекъсвания на електрозахранването и очакваното време за неговото възстановяване може да бъде получена и на сайта на ЧЕЗ www.cez.bg, в секция „Е-услуги“, меню „Аварии и ремонти“ , както и през мобилен телефон на m.cez.bg.