Българската компания Sopharma Trading, подразделение на местния производител на фармацевтични продукти Sopharma, отчита нарастване наприходите до 997 милиона лева за деветте месеца до септември тази година. Това съобщава SeeNews, цитирайки междинния финансов отчет на компанията. За същия период на 2020-а година приходите са били в размер на  820 милиона лева.

За същия период от време консолидираната нетна печалба на фирмата нараства до 10,5 милиона лева, в сравнение с 6,9 милиона лева за същия период на миналата година.

"Софарма" добавя над 100 аптеки към веригата си SОpharmacy

"Софарма" добавя над 100 аптеки към веригата си SОpharmacy

Така веригата ще управлява общо 209 обекта в 46 града у нас

Sopharma Trading увеличава приходите си от продажби с 21,8% до около 989,2 милиона лева, показва още финансовият отчет. Продажбите на аптечния пазар формират 65,67% от общите приходи от продажби на компанията за разглеждания периода.

Разходите на българския търговец също са се увеличили - до 984,9 милиона лева, в сравнение с 811,6 милиона лева за деветте месеца на миналата година. Компанията притежава дял от 21,87% от местния пазар за разпространение на лекарства през третото тримесечие на 2021-а година.

В края на септември в Sopharma Trading работят 828 души, спрямо 761 в края на 2020-а, според неконсолидирания финансов отчет на компанията за третото тримесечие на тази година.