Общините в България участват в капитала на над 580 търговски дружества и още над 260 предприятия, създадени по закона за общинската собственост. Общият размер на активите на тези дружества надхвърля 7 милиарда лева, а заетите в тях са над 36,7 хиляди.

Това показва проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ), като данните в него са за 2020-а и 2021-а година.

Най-богатото общинско дружество по размера на активите му е столичният "Метрополитен"

Компанията притежава активи за 2.965 милиарда лева. В същото време през 2021 година дружеството, което оперира софийското метро, е излязло на загуба от 4.8 милиона лева, въпреки завишените с почти 20% приходи в сравнение с предната година.

Разширява се третата линия на Софийското метро, ето докъде ще стигне

Разширява се третата линия на Софийското метро, ето докъде ще стигне

Ще се строи трасе с дължина 3 км

През 2021-а приходите на столичното метро са 150 милиона лева. Предната година те са били 126 милиона лева и тогава финасовият резултат е бил положителен в размер на 1.715 милиона лева. В столичния метрополитен работят 2076 души.

На второ място по активи е друго дружество 100% собственост на Столична община - "Топлофикация София". Дружеството притежава активи за малко над 2 милиарда лева. През 2021 година то е реализирало впечатляваща печалба от 304 милиона лева, става ясно от данните, публикувани от ИПИ.

Предната година обаче е било на загуба от 67 милиона лева. Прави впечатление, че приходите на "Топлофикация София" рязко са скочили през 2021 година до 1.289 милиарда лева, докато предната година са били 443 милиона лева. През 2020 година столичното парно е върнало заем от над 17 милиона лева. Дружеството има 2247 души персонал.

Една трета от дружествата с общинско участие в страната са били на загуба през 2021 година

От там посочват, че за първи път подобна информация за общинската собственост се представя обобщена на едно място.

Тя е събирана от самите общини, повечето от които са предоставили данните за своите дружества и предприятия в отговор на запитвания на ИПИ по Закона за достъп до обществена информация.

Използвана е информация и от публично достъпни регистри - регистрите на общините за търговските дружества с общинско участие в капитала, регистрите на общинските предприятия, регистри на второстепенните разпоредители с бюджет към общините, Търговския регистър и други бази данни с информация.

Здравеопазване, ВиК услуги, транспорт

Дейността на търговските дружества и на общинските предприятия покрива почти целия спектър на стопанските отрасли, но доминират тези в здравеопазването (общинските болници), ВиК услугите, транспорта и осигуряването на чистотата.

Срещат се и отделни общини, които притежават малки дялове в акционерни дружества като банки, газопреносни мрежи, стокови борси, спортни отбори.

Търговските дружества на практика са пазарни производители на стоки и услуги и се конкурират пряко с останалите участници от частния сектор.

В отделни случаи те се подпомагат финансово от общината, когато предоставят обществена услуга по закон или специален договор. В търговските дружества, в които общините имат по-малко от 50% собственост в капитала, общините най-често нямат управленски контрол.

Експерти: "Топлофикация - София" се нуждае от 800 млн. евро, за да се модернизира

Експерти: "Топлофикация - София" се нуждае от 800 млн. евро, за да се модернизира

Има опасност дружеството да фалира или да спре работа заради аварии