Българската фондова борса (БФБ) планира да придобие 45 процента от инвестиционния посредник "Капман". "Целта на придобиването е развитието в синергия на многостранните системи за търговия на БФБ и "Капман", коментират от борсата.

Сделката ще бъде на стойност 5,5 милиона лева.

"Навлизането на технологиите водят до бурно развитие на по-слабо регулирани електронни платформи за търговия каквито са тази на БФБ и на Капман - "MTF Sofia". Убедени сме, че заедно ние ще разкрием пълния им потенциал и най-вече в полза на капиталовия пазар в България", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Обединението между БФБ и "MTF SOFIA" на "Капман" се очаква да има положителен ефект и за двата пазарни оператора. То ще създаде възможности за разработване на нови пазарни ниши и предлагане на по-голямо разнообразие от финансови инструменти за инвеститорите като: структуриране на нови спот инструменти; регистриране за търговия на интересни и ликвидни чуждестранни инструменти, в това число и емитирани на съседни пазари и развитие на краудфандинг (crowdfunding) платформи.

Предстои акционерите на БФБ да гласуват предложението за придобиването на дела от "Капман" на Извънредно общо събрание планирано за 30 ноември.