Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде своето "да" за обединението между Банка "ДСК" и "Сосиете Женелрал Експресбанк" след като месец по-рано Българската народна банка (БНБ) разреши сделката.

С това отпада и последната пречка към сливането, като след него дъщерното дружество на унгарската OTP Bank у нас ще придобие 99,74% от българското подразделение на френската Societe Generale Group. Част от сделката са и дъщерните фирми на "Сосиете Женерал Експресбанк" "Сожелиз България" и "Сосиете Женерал Факторинг", както и дяловете на застрахователното дружество "Сожелайф България" и Регионален фонд за градско развитие.

Сделката между ДСК и "Сосиете Женерал Експресбанк" получи одобрението на БНБ

Сделката между ДСК и "Сосиете Женерал Експресбанк" получи одобрението на БНБ

След приключването ѝ на българския пазар може да има нов лидер по активи

Стойността на сделката не е официално посочена, но според информация на Reuters от лятото тя се равнява на близо 1,1 пъти на общия капитал на "Сосиете Женерал Експресбанк" или малко над 720 милиона лева.

"Въз основа на извършената оценка може да се заключи, че планираната концентрация не води до създаване или засилване на господстващо положение, което значително да ограничи или възпрепятства ефективната конкуренция на анализираните съответни пазари", посочват от регулатора и допълват, че сделката не би предизвикала антиконкурентни ефекти на банковия пазар.

От изчисленията на Комисията става ясно, че след концентрацията обединената група ще бъде лидер при банкирането на дребно. По отношение на банкирането на дребно след сделката нейният дял ще бъде по-голям, но не достатъчно, за да изпревари пазарния лидер "УниКредит Булбанк".

В първата група при депозитите на граждани и домакинства към момента Банка "ДСК" е лидер с дял от 16,90%, а след нея е "УниКредит" с 16,35%. След завършването на сделката делът на обединената група ще нарасне до 23,67 на сто.

При ипотечните кредити на физически лица и сега Банка ДСК е на първо място с дял от 20,52 на сто, а след придобиването той ще се увеличи до 27,08 на сто при 18,54% за втората "УниКредит Булбанк".

Най-сериозно присъствие Банка ДСК има в сегмента на потребителското кредитиране и то ще се засили допълнително след концентрацията. Към момента финансовата институция държи 28,22% от пазара в тази сфера, а с придобиването на "Сосиете Женерал Експресбанк" делът й ще се увеличи с над 10 на сто до 38,58 на сто. Това ниво е най-близо до границата, определена от КЗК за рискова за конкуренцията на пазара. Според изискванията на регулатора дадено дружество трябва да има дял под 40 на сто в даден сегмент.

Как ще се промени банковият пазар след сливането на ДСК и "Сосиете Женерал"?

Как ще се промени банковият пазар след сливането на ДСК и "Сосиете Женерал"?

Възможно ли е да има нова най-голяма банкова група в страната

"Изразява се становище, че динамиката на този пазарен дял през годините показва, че е трудно бързо и лесно да нарасне до 40% в резултат на органичен растеж на Обединената група след осъществяване на концентрацията", се посочва в документа.

"Последното е резултат от силния конкурентен натиск, които малките банки оказват на големите при генерирането на нов бизнес (отпускането на нови заеми), т.е. банките от първа група (бел.ред. първите пет банки по големина - "УниКредит Булбанк", Банка ДСК, "Първа инвестиционна банка", "Юробанк България" и ОББ) не могат да действат независимо от конкурентния натиск на банките от втора и трета група", се допълва още в него.

При банкирането на едро в сегмента на депозитите на институции след завършване на сделката Банка ДСК и "Сосиете Женерал Експресбанк", които в момента са на съответно 4-то и 5-то място с дялове под 7 на сто, ще имат общ пазарен дял от 13,19% след обединението си. Това ще ги постави на второ място след сеганшия лидер "УниКредит Булбанк" и така те ще изпреварят по дял ОББ и "Райфайзенбанк".

Обединената група ще се изкачи и до второ място в сегмента на корпоративните кредити с обединен дял от 14,61% при такъв от 20,10% за "УниКредит Булбанк".