Една от големите компании в изкупуването и събирането на задължения в Европа - норвежката B2Holding ASА, придоби едно от водещите дружества в този бизнес в България и Румъния- „Агенция за събиране на вземания“ АД (АСВ), съобщиха от българската компания.

Сделката беше сключена на 9 юни и включва покупката на 100% от акциите на АСВ, в това число дъщерните й дружества - румънското D.C.A. и специализираното в събирането на просрочени дългове на юридически лица Smart Collect. B2Holding купи българската компания чрез холандското си подразделение Ultimo Netherlands BV.

С придобиването на АСВ норвежката компания разраства бизнеса си в географски мащаб и си подсигурява платформа за силен растеж на два от най-големите пазари за изкупуване на дългове на Балканския полуостров. България е напълно нов пазар за B2Holding като очакванията са за силен ръст на сделките за придобиване на необслужвани кредити в краткосрочен етап.

Румъния от своя страна е най-големият пазар на Балканите по този показател като норвежката компания вече е придобивала портфейли с просрочени задължения в страната, но до момента не е разполагала със свое дъщерно подразделение.

"Силно впечатлени сме от постигнатото от мениджмънта и екипа на АСВ през изминалите 5 години. Убедени сме, че в тяхно лице разполагаме с отличен партньор, който ще генерира силен растеж за бизнеса ни в България и Румъния", коментира Олаф Дален Цаал, изпълнителен директор на B2Holding.

Със сделката за АСВ B2Holding вече развива дейност в общо 14 страни, в 12 от които със собствени дружества - Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Полша, Хърватска, Сърбия, Словения, Черна гора, Румъния и България. Норвежката компания има 1500 служители и е придобила повече от 4 000 000 броя вземания за над 3 млрд. евро.

 „Агенция за събиране на вземания“ е специализирана в изкупуване на необезпечени задължения на физически лица към банки, финансови институции, доставчици на комунални и телекомуникационни услуги и други. Тя е една от двете водещи компании в България в този сегмент.

Реализираните от АСВ приходи за 2015 г. са в размер на 5.9 млн. евро, а печалбата й - 1.9 млн. евро. Служителите на „Агенция за събиране на вземания“ в България са 140, а в Румъния - 40.