"Идеал Стандарт-Видима" -- най-големият работодател в северна централна България, скоро може да има нов собственик.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление за предстояща концентрация между АКМО С.а.р.л, регистрирано в Люксембург, и "ИС Интернешънъл Холдинг" С.а.р.л и "Идеал Стандарт МЕНА Холдинг Лимитед".

Информацията за купучва АКМО е трудно достъпна, като според КЗК става въпрос за дружество с основни дейности "управление на частни инвестиционни фондове в областта на кредитните пазари и пазарите на неликвидни инвестиции и дружества в особено положение в Северна Америка и Европа, със специална насоченост към просрочили и ливъридж емитенти".

Купуваното дружество "Идеал Стандарт Интернешънъл Холдинг" е представено в България от "Идеал Стандарт - Видима" АД. Българската компания развива пазарите в Източна Европа с търговските марки Vidima и Ideal Standard.

От българското дружество съобщиха за Money.bg, че "това няма да окаже влияние върху дейността в България, която остава стратегически важен пазар за Идеал Стандарт, както от производствена, така и от търговска гледна точка". "Продължаваме да реализираме нашите стратегически инвестиционни планове в страната и да се фокусираме направените значителни инвестиции към днешна дата да продължат да осигуряват очакваната възвращаемост", казаха още оттам.

Те уточниха още, че съобщението в Комисията за защита на конкуренцията е свързано със стратегически възможности, които Бордът на директорите и акционерите на Идеал Стандарт Интернешънъл оценяват понастоящем по отношение на предстоящия падеж на дълга. "В това отношение не са взети окончателни решения", обясняват от "Идеал Стандарт - Видима".

Тя има два завода у нас - за производство на санитарна арматура и за производство на санитарна керамика. Освен това притежава и дистрибуционен център.

По последна информация в "Идеал Стандарт-Видима" работят над 3 200 души, което го прави най-големият работодател в региона.

В завода в град Севлиево и в село Градница работят над 1 600 работници. Производствените мощности са с капацитет 6 милиона изделия годишно, с който предприятието се нарежда сред най-големите производители на смесителни батерии в света. Заводът има 80-годишна история, от която 60-години опит в производството на смесителни батерии. Смесителите на "Идеал Стандарт - Видима" се дистрибутират в Европа, Азия и Африка под различни търговски марки.

Заводът за санитарна керамика има капацитет от 3 милиона броя изделия, което го нарежда сред най-големите в Европа.

"Идеал Стандарт - Видима" влага 70 милиона лева в заводите си в Севлиево

"Идеал Стандарт - Видима" влага 70 милиона лева в заводите си в Севлиево

Новите роботизирани линии в завода за керамика бяха представени