Германският доставчик на резервоари за съхранение на газ, химикали и петролни продукти Oiltanking обяви, че е сключил споразумение за продажбата на своя дял от 91,1% в терминала за съхранение на течности във Варна. Купувачът - Астра-Финанс АД е дъщерно дружество на русенската компания Булмаркет Груп, един от 10-те най-големи производители на биодизел, рафинирани и нерафинирани масла и свободни киселини в Европа и една от най-големите частни транспортни компании на Балканите.

Терминалът с капацитет за съхранение от 25 860 cbm е стратегически разположен на брега на Черно море в Девня, Варна и предоставя услуги за съхранение и обработка на неорганични химикали, биогорива и хранителни масла. Той е тясно интегриран във веригите на своите клиенти и има достъп до вода, железопътен транспорт и тръбопровод.

Русенската "Булмаркет" купува румънска жп компания за €17 милиона

Русенски гигант купува румънска жп компания за €17 милиона

Сделката за Vest Trans Rail чака одобрение от румънската антимонополна комисия

Като част от сделката Oiltanking продава своя дял от 91,1% в Ойлтанкинг България АД на Астра-Финанс АД. Останалите дялове са собственост на Пристанище Варна и са изключени от сделката.

"Искрено благодарим на нашите клиенти за доверието и на местния екип за тяхната лоялност, отдаденост и упорит труд през последните две десетилетия. Този терминал продължава да има голям потенциал, който ние сме уверени, че Astra Group ще използва", казва Мати Ливонен, главен изпълнителен директор на Oiltanking.

"Ще направим всичко възможно преходът да протече възможно най-плавно за всички заинтересовани страни и да доразвием бъдещето на Oiltanking в България", добави Станко Станков, главен изпълнителен директор на Астра-Финанс АД.

Продажбата подлежи на регулаторно одобрение. Завършването на транзакцията се очаква да стане до края на първото тримесечие на 2023 година.

Oiltanking е дъщерно дружество на Marquard & Bahls, гъвкава, независима холдингова компания в енергийния и химическия сектор. Чрез своето портфолио Oiltanking е един от най-големите независими доставчици на резервоари за съхранение на газ, химикали и петролни продукти в световен мащаб.