В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2023 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези от 50 лв., съобщиха от Българската народна банка (БНБ). 

За периода между юли и септември 2023 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 340 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. те са с 907 броя по-малко.

Общо 278 са били фалшивите 50-левови банкноти. През предходния период са регистрирани рдастично повече имитации на банкноти от 50 лв. (1155 броя при общо 1247, заловени банкноти), а през първото тримесечие на годината от общо 253, задържани фалшиви банкноти 200 са били с тази коптюра. 

Коя е най-ползваната банкнота у нас?

Коя е най-ползваната банкнота у нас?

Въпреки пандемията и картовите плащания, банкнотите в обращение растат

Относително голям е и делът на неистинските банкноти от 20 лева - 13.53% (46 броя). С най-малки дялове (по 0.59%) са задържаните неистински банкноти от 5 и 100 лева, съответно с по 2 броя от номинал.

В периода юли - септември 2023 г. бяха регистрирани и задържани общо 95 броя неистински български разменни монети, от които 14 броя от 2 лева, 13 броя от 1 лев и 68 броя от 50 стотинки.

Задържаните фалшиви чуждестранни банкноти в България през разглеждания период са: 199 броя евро, 45 броя щатски долара и 44 броя банкноти от други чуждестранни валути.

История за първата българска банкнота

История за първата българска банкнота

Първата книжна банкнота на България е от 20 лева и се съхранява в Историческия музей в Габрово