Вятърната енергия определено напредва в Европа и става все по-важна част от икономиката на държавите. На този фон обаче България все още изостава, въпреки че дава заявка това да се промени. Министерство на енергетиката обяви два мегатърга за изграждане на нови ВЕИ мощности с локални системи за съхранение на енергията, пише "СЕГА".

Безвъзмездното финансиране за двете схеми е в размер на над половин милард лева - 535 млн. лв., като с двата мегатърга енергийното министерство се опитва да навакса сериозно изоставане по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Снимка 634536

Източник: iStock Images

Според първоначалните планове по ПВУ следваше да бъдат проведени общо 5 търга за изграждане на нови производствени мощности от възобновяеми източници с общ капацитет от 1425 MW и 375 MW системи за съхранение на енергията.

Как България успя да загуби арбитраж за €61 милиона от ВЕИ инвеститор

Как България успя да загуби арбитраж за €61 милиона от ВЕИ инвеститор

Това е първата подобна загуба за страната ни

Производственият капацитет бе разпределен равномерно - 285 MW за всеки един търговете и 75 MW системи за съхранение. Подготовката на процедурите обаче закъсня и се стигна до окрупняване, а после условията за предоставяне на финансирането бяха върнати за цялостна преработка след скандал в НС и силно ограничителни условия към потенциалните кандидати.

След тези корекции сега енергийното министерство предлага два още по-окрупнени търга. Единият е за по-малки проекти от 200 кW до 2 MW, като по него се очаква да бъдат изградени общо 200 MW нови производствени мощности със 100 MW капацитет на системите за съхранение.

Безвъзмедното финансиране в размер на 107 млн. лв. по тази процедура е само за системите за локално съкранение на енергия, като се допуска по това перо максимална помощ от 35 млн. лв. и минимум 50% съучастие. Останалата част от проекта се финансира самостоятелно от кандидатите.

Вторият търг е за по-големи проекти - над 200 kW без горна граница, като тук ще се финансират общо 940 MW нови производствени мощности. Максималният размер на безвъзмездно финансиране на локалните системи за съхранение по тази процедура е 58,7 млн. лв., като и тук парите са само за частта от проекта с изграждане на системи за локално съхранение с минимум 50% съфинансиране на тези разходи.

Прегледът на условията за кандидатстване показва, че финансовите изисквания към кандидатите са преработени и значително намалени спрямо първоначалните ограничителни изисквания, довели до спорове и скандали в НС.

Крайният срок за представяне на проекти е 12 юни, 2024 г. От одобрените кандидати се изисква да са си извадили всички необходими разрешения за строеж най-късно до 31 март, 2025 г., а новите мощности трябва да са въведени в експлоатация най-късно до 31 март, 2026 г.

Изграждането на локални съоръжения за съхранение на енергията от възобновяеми източници е ключово с цел създаване на възможност за балансиране на това производство.

Ако процедурите минат безпроблемно, енергийното министерство вероятно ще успее да навакса изоставането и да спаси средствата по тази част от плана за възстановяване.

Европейските топ икономики, които се захранваха с над 50% ВЕИ през 2023 г.

Европейските топ икономики, които се захранваха с над 50% ВЕИ през 2023 г.

През миналата година станахме свидетели на рекорди