България се нарежда на 55-то място от 129 държави в международния индекс "Πpaвo нa coбcтвeнocт", paзpaбoтвaн oт Aлиaнc "Πpaвo нa coбcтвeнocт". Страна ни попада между между Румъния и Индия. България получава резултат от 5,72 т. (от 10 т.), което нарастване спрямо миналата година само с 0,15 т. и шест места в класацията, съобщава Институтът за пазарна икономика ИПИ).

Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2020 г. са изследвани 129 държави, включващи 98% от световния БВП и 94% от населението на света.Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите в три различни области: 1) правна и политическа среда; 2) право на физическа собственост и 3) право на интелектуална собственост.

Докладът измерва и как защитата на правото на собственост влияе върху благосъстоянието. При съпоставката на резултатите от индекса и икономическото представяне на различните държави се забелязват сериозни разлики. Държавите са разделени на пет групи (квинтили) по реда на резултата си. Първенците в класацията (първите 20% от включените държави) се радват на 16 пъти по-висок доход на човек от населението в сравнение със страните на дъното (последните 20% от включените държави).

Индексът се издава за 14-та поредна година и вече се е утвърдил като подходящ инструмент за проследяване на ефективността на защитата на правото на собственост и връзката ѝ с просперитета на обществата в световен, регионален план, както и в конкретната държава.

Какво показват резултатите за страната ни?

Слабият ръст у нас предвид ниската база, особено за европейска държава, представя изключително незадоволителното ниво на защитата на правото на собственост в страната. На практика за 12 години на изследване, от 2009 г., в България няма особено подобрение.

Най-ниски продължават да са резултатите в областта на правната и политическа среда (4,9 т.), доказвайки за пореден път слабостите в независимостта на съдебната власт, върховенството на закона, политическата стабилност и контрола над корупцията. Нещо повече, точно в тази категория резултатът на страната се увеличава най-малко (с 0,1 т.).

В областта на правото на физическа собственост (6,4 т.), въпреки че защитата на правото на физическа собственост нараства, няма подобрение при индикаторите за регистрация на собственост и достъп до заеми.

Индикаторите за защита на правото на интелектуална собственост (5,9 т.) показват, че липсата на защита на правото на интелектуална собственост и широкоразпространеното пиратство на авторски права продължават да са сред големите проблеми в страната. В тази категория индикаторът с най-висока стойности остава патентната защита, който нарасна след промените в Закона за патентите и Закона за марките през 2017 година.

Индексът "Право на собственост" още веднъж показва изключително притеснителните проблеми в правната среда в България, както и липсата на значително подобрение. Това води до по-ниски доходи и стандарт на живот, по-високо неравенство, по-малко инвестиции, повече корупция.

Средният резултат в света e 5,73 т. от максималните 10 точки. На първо място в класацията е Финландия (8,65), следвана от Швейцария (8,53) и Сингапур (8,481). Топ 10 се допълва от Нова Зеландия, Япония, Австралия, Нидерландия, Норвегия, Люксембург, Дания.

На дъното на класацията са Хаити (2,65), Йемен (2,71) и Венецуела (2,84).