Само през 2024 година потребителите в света ще нараснат със 100 милиона души. Освен това се очаква увеличение на потребителските разходи с 2,8 трилиона долара през настоящата година. Това ще се дължи основно на три фактора: азиатския пазар, сегмента на потребители, харчещи над 80 долара на ден, и лица на възраст над 50 години.

Въпреки това, в някои държави ще има спад в броя на потребителите през следващите години. България е една от страните, които са начело в тази класация.

Данните са на World Data Pro - платформа за данни, изготвяща прогнози за потребителите, демографски тенденции на разходи до 2034 г. и обхващат 180 държави и техните региони, като се актуализират на тримесечие. Важно е да споменем, че като потребители се дефинират тези хора, които харчат над 12 долара на ден според паритета на покупателната способност.

Демографски промени, засягащи потреблението

В момента над половината население в света се счита за потребителска маса - около 4 милиарда души през 2023 г., т.е харчещи над 12 долара на ден.

Някои региони ще претърпят намаляване броя на потребителите до 2030 г. Сред тях се откроява Япония - прогнозира се, че страната ще загуби 3,6 милиона потребители през следващите 7 години. Други свиващи се потребителски пазари включват Италия, Португалия, Германия, България и Тайван.

С колко ще намалеят потребителите в държавите с най-голям спад

Държава Намаляване на броя на потребителите до 2030 година 
Тайван -124 000
България -135 000
Германия -152 000
Португалия -178 000
Италия -480 000
Япония -3 600 000

Европа

От групата Г-7 в Европа Франция е единствената, която ще отчете ръст на потребителските разходи 1,3 милиарда долара. Всички други големи икономики в Европа ще претърпят спад в това отношение.

Испания ще е страната с един от най-големите спадове на потребителските разходи сред европейските страни в процентно изражение, с понижение от 0,31% или 2,8 милиарда долара. Най-голямата икономика в Европа Германия ще понесе удар от спад на потребителските разходи от 3 милиарда долара. 

В Европа спадът в раждаемостта, както и застаряването на населението, оказва влияние върху потреблението. Очаква се Италия да загуби почти половин милион потребители до края на десетилетието. Раждаемостта в Италия е на историческо дъно от под 400 000 деца през 2022 г. и това се счита за извънредна ситуация на национално ниво. Спадът на потребителските разходи на страната се изчислява на 1,6 милиарда долара.

Map showing countries predicted to see a decline in the number of consumers over the next decade.

източник:Visual Capitalist

Глобален проблем

Според изследването на World Data Lab демографските промени са основният фактор, който води до увеличаване и намаляване на броя на потребителите в световен мащаб.

В Япония например, където се очаква най-значителният спад в броя на потребителите до 2030 г., намаляващата работна сила и намаляващите потребители са най-вече вследствие от ниската раждаемост в страната.

Понастоящем повече от половината от всички общини в Япония са определени като обезлюдени райони, като училищата са затворени, а над 1,2 милиона малки предприятия са собственост на по-възрастни хора или семейства без наследници.