Днес в Гранд хотел София се проведе редовно заседание на Съвета за икономически растеж, в което участваха и председателят на БСК Божидар Данев и зам.-председателят на Камарата Камен Колев.

По време на заседанието Антъни О'Съливан, ръководител на Инвестиционната харта за Югоизточна Европа, представи доклада "Индексът на инвестиционната реформа".

Докладът се основава на широк и всеобхватен подход към инвестиционната политика и включва всички основни области, които оказват влияние върху инвестиционната среда, включително борба с корупцията, конкурентоспособност, данъчна и търговска политика, регулаторни реформи и човешки капитал.

Докладът на О'Съливан постави България на челното място по инвестиционна реформа сред страните от Югоизточна Европа. Индексът на инвестиционната реформа у нас показа стойности над средните за региона, които бяха остойностени като сумарно представяне от седем основни показателя.

По показателя за инвестиционна политика България заема първо място заедно с Румъния, отчитайки стойности от 4 единици при петобална система. Средният показател за ЮИЕ е 3.8 единици.

По показателя инвестиционно промотиране, страната ни е на челното място преборвайки се с конкуренцията на Сърбия и от части на Румъния. Нивата тук са 3.7 единици при средно за региона от 3 единици стойност.

Относно данъчната политика индекса нарежда България и Румъния почти наравно, изпреварвайки Хърватска, но антикорупционният показател показва значително предимство на северната ни съседка над нас. Румъния отчита стойност от 4 единици, докато ние сме малко над средното ниво за региона от 3 единици.

Търговската част от показателя за инвестиционна реформа, пък нарежда странта ни наравно с Хърватска и Румъния, с нива отново над средните за региона.

Регулаторната реформа носи лидерска позиция за България със стойности от близо 4 единици, докато последния показател за човешкия капитал, срива имиджа на страната ни. По него България е едва на четвърто място на едно ниво с Македония, докато Хърватска, Румъния и Черна гора са далеч напред.