България ще трябва да намали общото количество общински боклук, изхвърлян в сметищата, до под 10% до 2035 година, гласи законопроект на Европейския парламент, който се очаква да бъде приет днес. За сравнение, към 2016 година делът на изхвърления на сметища боклук е цели 64%, което нарежда страната ни в долната половина сред Европейския съюз.

Данните за 2014 година показват, че 44% от целия общински боклук в Европейския съюз е рециклиран или компостиран. През 2004 година този дял е бил едва 31%, а до 2020 година трябва да нарасне до 50%.

Китай отказва боклука на Европа. Ще се запъти ли той към България?

Китай отказва боклука на Европа. Ще се запъти ли той към България?

Ниски такси и никакви ограничения могат да ни превърнат в сметището на ЕС

Сред държавите, които не са изпратили почти никакъв боклук към сметища, са Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия и Швеция. Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта са на другия полюс и изхвърлен в сметищата се оказва около три четвърти от битовите отпадъци.

Освен това до 2025 година поне 55% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани. България рециклира едва 32%, а произвежда средно по 404 килограма на глава от население, по последните данни от 2016. Този дял трябва да се покачи до 60% през 2030 година и 65% през 2035 година. Освен това 70 процента от материалите за опаковки (хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво) трябва да бъдат рециклирани годишно до 2030 година.

Кои държави изхвърлят най-много боклук в Европа?

Кои държави изхвърлят най-много боклук в Европа?

Германия е шампион по рециклиране

Мерките са част от проект за развитие на кръговата икономика - намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното използване, поправката и рециклирането на материали и продукти. "Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще спомогне за опазването на околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще подпомогне конкуренцията, развитието и растежа, както и ще създаде работни места", посочват евродепутатите.

Освен за битовия боклук, ще бъдат въведени и нови ограничения за всички други отпадъци. Делът на рециклираните боклуци трябва да се повиши до 55% до 2025 година. На дебат в Европейския парламент стана ясно, че около 10% (като тегло) от общите отпадъци са битови.

От опаковките за отпадъци 40% са хартия и картон, 20% стъкло, 19% пластмаса, дървени са 15%, а метални - 6%. През 2013 година делът на рециклираните варира според типа: 85% от хартията е била използвана повторно, 74% от металните опаковки, 73% от стъклените, 36% от дървените и 37% от пластмасовите.

Туризъм в завод за боклук? Датчаните смятат това за добра идея

Туризъм в завод за боклук? Датчаните смятат това за добра идея

Уникалният за цял свят проект отваря врати през есента. Бихте ли го посетили?