През периода януари - февруари 2019 г. износът на стоки от България за страните извън ЕС нараства с 15% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 2 874.5 млн. лева.

Основни търговски партньори са Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Египет и Руската федерация, които формират 51.3% от износа за трети страни, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Износът на стоки от България за трети страни през февруари нараства с 23% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 480.3 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари се увеличава с 12.3% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 3 909.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През февруари вносът на стоки в България от трети страни нараства с 15.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 915.6 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - февруари 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 035.4 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

За първите два месец на годината от България общо са изнесени стоки на стойност 9 202.0 млн. лв., което е с 10.9% повече в сравнение със същия период на предходната година. През февруари общият износ на стоки възлиза на 4 643.2 млн. лв. и се увеличава с 18.9% спрямо същия месец на 2018 година.

През периода януари - февруари т.г. общо в страната са внесени стоки на стойност 10 129.6 млн. лв., или с 5.2% повече спрямо същия период на 2018 година. Само през февруари общият внос на стоки нараства с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 144.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - февруари 2019 г. и е на стойност 927.6 млн. лева.

Търговия на България с ЕС през януари (предварителни данни)

През януари износът на България за ЕС нараства с 2.2% спрямо същия месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 66.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през януари намалява със 7.4% спрямо същия месец на предходната година и достига 2 990.6 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

Външнотърговското салдо на България с ЕС през януари 2019 г. е положително и е на стойност 174 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е положително и е в размер на 356.9 млн. лева.