През март 2019 г. безработицата в САЩ не се е променила в сравнение с февруари и възлиза на 3,8%, според излезлите днес данни на Департамента по труда. Показателят е малко над историческото 49-годишно рекордно дъно от 3,7%, достигнато миналата есен.

В същото време броят на работните места в американската икономика се е увеличил с 196 хиляди души, след ръст от едва 33 хиляди през февруари, когато нарастването на показателя бе минимално от септември 2017 година.

Анализаторите очакваха увеличение на броя на работните места със 177 хил. души и поддържане на безработицата на ниво от 3.8%.

Средното почасово заплащане на труда в САЩ миналия месец се повиши с 0.1% спрямо февруари и с 3.2% на годишна база. И двата показателя забавиха растежа си от февруари, когато първият се покачи с 0.4%, а вторият - с 3.4%, показвайки рекорден темп за това десетилетие.

Делът на участието на населението на страната в работната сила през март е намалял до 63% от 63,2%, въпреки че анализаторите не очакват индикаторът на заетостта да се промени. Средната работна седмица се е повишила до 34,5 от 34,4 часа.

В производствения сектор на САЩ броят на работните места през март е намалял с 6 хиляди, търговците на дребно са намалили персонала си с 12 хиляди души. В строителния сектор броят им е нараснал с 16 хиляди. В сектора на бизнес услугите персоналът се е увеличил с 37 хил. души, в сферата на образованието и здравеопазването - със 70 хиляди, а във финансовите услуги - с 11 хил. души.

Броят на новите работните места в частния сектор на САЩ нарасна миналия месец с 182 хиляди, след като през февруари се увеличи с 28 хиляди. Броят на държавните служители се е увеличил с 14 хиляди души.