Находище с богато съдържание на природен газ е открито до остров Крит. Същевременно Гърция извършва сондажи в още пет района.

Сондажите за залежи от природен газ в Егейско море досега показват, че има газ в общо количество, което би могло да покрие 15% от потребностите на Европа, съобщи депутатът Тасос Хадзивасилио, който е енергиен експерт.

От предварителните проучвания е установено, че залежите до остров Крит са от природен газ и петрол, които като качество са по-богати от разработваните до Кипър.

Активно се извършват проучвателни дейности и в сухопътния район на град Янина, както и в морската зона до остров Корфу в Йонийско море, съобщават от гръцкото Министерство на енергетиката. Предварителните анализи предполагат и значителни находища на газ до островите Кефалоня и Левкада.

Гърция следва политика за намаляване на енергийната си зависимост от внос, както и разширяване на своите възможности да бъде доставчик на природен газ за европейски страни, коментират от правителството.

Гърция започва да търси газови находища около Йонийско море и Крит

Гърция започва да търси газови находища около Йонийско море и Крит

Премиерът на страната представи план за диверсификация на енергийния микс на страната