Най-големите разходи (33%) на домакинствата от държавите в ЕС са за жилище и и битови сметки за вода, ток, газ. Средно за храна се отиват 17,1% от разходите, а за транспорт малко над 11%.

20,4% от бюджетите на домакинствата в членовете на ЕС през 2020 г. са изразходвани за отдих и култура (6,7%), обзавеждане и домакинско оборудване (4,9%), ресторанти и хотели (4,8%) и облекло и обувки (4%). Това показват данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Има обаче съществени разлики, ако погледнем разходите в различните страни. Разходите за жилище, вода, електричество, газ и други горива представляват най-високия дял от бюджетите на домакинствата в по-голямата част от страните от ЕС, като в Унгария те стигат до 49,2%, а в Малта те са само 8,4% от разходите на домакинствата.

Една пета от бюджетите на домакинствата в членовете на ЕС през 2020 г. са изразходвани за отдих и култура (6,7%), обзавеждане и домакинско оборудване (4,9%), ресторанти и хотели (4,8%) и облекло и обувки (4%).

У нас

В България 35% от разходите на домакинствата отиват за жилище и битови сметки. Следващото най-голямо перо е за разходите за храна (25%). Най-малък процент разходи домакинствата отделят за облекло и обувки - 3%. Едва 5% от разходите ни отиват за отдих и култура.

По общи показатели за разходите страната ни образно казано в една група с Италия, Испания, Люксембург, Дания, Словакия, Полша, Румъния.

File:Structure of consumption expenditure by COICOP, 2020 (Share (%) of total expenditure, by country).png

Сравнения

От всички държави, за които има данни в статистиката, най-големият разход за храна е на домакинствата в Румъния (28%), следвана от България и Полша с по 25% по това перо.

Разходите за отдих и почивка са по-съществено перо само в Дания - 10%, докато най-ниски са в Унгария, Испания, Словакия, Румъния и Гърция (между 3-4%).