След поредица от негативни данни, включително и рязкото нарастване на лихвите по репо сделките, високия брой на фалиралите търговци в САЩ и забавянето на търсенето в резултат и от търговската война между Вашингтон и Пекин, сезонно коригираните данни на Федералния резерв, публикувани по-рано днес, внесоха смесени очаквания за състоянието на стопанството на страната. През август индустриалното производство е нараснало с 0,4% на годишна основа и с 0,6% на месечна. Панел от икономисти, интервюирани от Wall Street Journal, очакваха ръстът спрямо същия месец на 2018 г. да бъде от едва 0,2%.

Ниските лихви и увеличаването  на митата убиват сектора на търговията в САЩ

Ниските лихви и увеличаването на митата убиват сектора на търговията в САЩ

През първото полугодие фалитите в сферата са с 20% повече спрямо цялата 2018 г.

Въпреки покачването на измерителя обаче, тенденцията за спад на неговия ръст се запазва трайно през последните месеци. Данните сочат, че най-високият темп на индустриалното производство показват, че през септември 2018 г. то е нараснало с 5,4%, но от тогава досега бележи постоянно понижение.

Същевременно индексът на индустриалното производство все още е под историческото си равнище от 110,551 пункта, което достигна през декември миналата година, според данните на Федералния резерв.

На месечна основа ръстът на производството на предприятията в страната е нараснало с 0,5%, а то формира около 75% от цялото индустриално производство. През първите четири месеца на годината то спадаше трайно с по 0,5% на месец. Положителни са данните за използването на капацитета на фирмите (измерващ колко са произвели компании спрямо това колко могат да произведат), който се покачи с 0,4 процентни пункта до 77,9% през последния месец, докато икономистите очакваха да достигне едва 77,6%.

Китайското производство достигна 17-годишно дъно през август

Китайското производство достигна 17-годишно дъно през август

Вътрешното потребление и стойността на износа се свиват, а очакванията са, че Народната банка на Китай ще понижи основните лихвени проценти във вторник като опит да стимулира забавящата се икономика

Минната индустрия, данните за която включват и производството на петрол и природен газ, расте с 1,4% през август спрямо юли. Въпреки това, тя все още не е възстановила спада от 1,5% от юли, когато петролното производство в Мексиканския залив беше засегнато от урагана Бари. На годишна основа ръстът в отрасъла е значително по-сериозен - 5,1%.

Производството на Великобритания - заключено в кръстопът без пътища

Производството на Великобритания - заключено в кръстопът без пътища

Всички признаци сочат към допълнително влошаване на икономическите перспективи на Острова

Тенденцията за забавянето на растежа на индустриалното производство в САЩ идва на фона на сходни трендове в най-големите икономики по света, включително в Япония, Южна Корея, Великобритания и Германия. Докато износът на страната е изправен срещу натиск от поскъпващия долар, производителите в Ню Йорк отчетоха, че дейностите им се забавят през септември спрямо август заради понижаващия се оптимизъм за състоянието на стопанството през следващите шест месеца. Изследването Empire State Manufacturing Survey, изготвяно от Федералния резерв на Ню Йорк, показва, че индексът на бизнес средата през септември е едва 2 пункта спрямо 4,8 през август и 4,3 през юли. Въпреки че положителната му оценка означава ръст на бизнес дейностите, този индикатор също демонстрира тенденция на понижение.