Отчетният баланс на Европейската централна банка нарасна до 53,9% от БВП през миналия месец, докато този на Федералния резерв е 33%, а на Bank of England - 33%, пише Даниел Лакайе. Това означава, че от началото на годината той е нараснал с 1,78 трлн. евро, а излишната ликвидност на банките се покачи до 2,9 трлн. евро или ръст от 1,2 трлн. от януари досега.

Освен тези безпрецедентни стимули, еврозоната включи фискални програми на стойност до 10% от БВП. Но нито една от тези мерки не спря свиването на икономиката през август.

След силният ръст от май и юни, дължащ се на повторното отваряне на повечето икономики, данните на Bloomberg Economics показват явно забавяне през юли и август. Всички икономисти, които следят еврозоната, се опасяват именно от подобно забавяне. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие публикува през юли индекса на водещите си индикатори, според които Испания не само се забавя, но е в контракция. Италия продължава да расте бавно, а Германия и Франция показват забавяне на растежа.

Даниел Лакайе: "Пестеливите" страни в Европа са прави

Даниел Лакайе: "Пестеливите" страни в Европа са прави

Фондът за възстановяване няма да разреши структурните проблеми в икономиките

Причината за това е очевидна. Всички чудовищни стимули в еврозоната са фокусирани върху подпомагането на раздутите правителствени бюджети и субсидиите. Целият Европейски фонд за възстановяване се опитва да създаде балонизирани компании, маскирани като зелени проекти, но още по-тревожното е, че зелената сделка в еврозоната включва още повече данъци и мерки за понижаване на растежа на търсенето, отколкото продуктивни планове.

Трябва да сме научили този урок през 2009 г. ЕС стартира огромните си планове за растеж и заетост, които инжектираха средства на стойност 1,5% от БВП на съюза, а икономиката не се подобри, като повече от 4,5 млн. работни места бяха изгубени.

Проблемът с подобни стимули е, че те подпомагат грешните сегменти на икономиката. Настоящите правителствени разходи за плащания и субсидии и огромните дефицити облагодетелстват големите международни корпорации, които нямат никакви проблеми да се обърнат към пазарите по принцип.

Същевременно хиляди стартъпи и малки бизнеси потъват, защото нямат достъп до кредит, тъй като не разполагат с активи, които могат да използват като обезпечение по такъв. Чудовищната кредитна подкрепа от трансмисионните механизми отива именно към правителствата и глобалните компании. Това е огромен стимул за твърде високи разходи и погрешни инвестиции. Правителствата са щастливи да увеличат текущите разходи и задължения, без срещу тях да има икономическа възвръщаемост, а традиционните международни компании, които се забавяха преди година, вече са силно зомбифицирани от ниските лихвени равнища.

Даниел Лакайе: „Спасяването на всички“ е изключително рисково

Даниел Лакайе: „Спасяването на всички“ е изключително рисково

Това ще забави растежа, ще унищожи малките компании и стартъпите, ще срине инвестициите и ще доведе до нуждата от по-високи данъци, смята икономистът

Този път към дългосрочната стагнация трябва да служи като предупреждение за САЩ защо не е добре да се следват политиките на ЕС. Резултатите неизбежно са бедствени.