От изработените пари малка част, може би половината, отива за самия работещ у нас. Другата половина отива за държавата и за неработещите българи. Това коментира програмният директор Икономически изследвания в Център за либерални стратегии Георги Ганев.

По неговите думи в момента едно от основните предизвикателства за българския бизнес ще бъде намирането на качествени кадри. "Пред България стои предизвикателството с човешкия капитал", коментира той в интервю за BloombergTV България.

"Няма как да се осъществят по-големи нива на богатство у нас без масово добър и качествен човешки капитал. Опираме до значителния въпрос за реформи в системи като образование и здравеопазване", смята още експертът.

Ганев оценява, че в тези сфери вече се забелязва подобрение, но има още много работа в тази посока.

В допълнение икономистът посочва, че за по-осезаем икономически растеж трябва да се наблегне на по-доброто обезпечаване на труда с инвестиционни стоки.

"Докато в правораздавателната система няма реформа, няма как България да носи по-голямо богатство", обяснява още Ганев.