Инфлацията при храните у нас удари 23-годишен рекорд, същевременно обаче цените на свинското месо и фасула почти не помръднаха през 2022 година. Това е видно от изводите в годишния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за изминалата година.

Според статистиката през 2022 г. цените на свинското месо остават стабилни. В началото на годината цената е средно 9.53 лв./кг. През следващите месеци дори леко намалява и през април стъпва на ниво от 9.20 лв. Следва период на стабилизиране на цените около ниво от 9.30 лв. През септември се наблюдава краткотраен ръст на цената. В края на годината цената на свинското месо е 9.27 лв./кг.

С каква надценка големите супермаркети и малките магазини ни продават основни храни?

С каква надценка големите супермаркети и малките магазини ни продават основни храни?

Ето къде в търговската мрежа надценката на яйцата достига 32%

В същото време наблюденията на международните цени на свинското месо по данни на CME Group показват покачване на стойностите в периода януари - август. В началото на годината средните цени са на ниво от 1.66 долар/кг и достигат през август до 2.55 долара. Поскъпването на международната цена на свинското месо за този период е 53,6%. През следващите месеци до края на годината трендът е низходящ. През декември цената е 1.75 долара и спрямо август има понижение на цената от 31 на сто.

Другото изключение от всеобщия тренд на ударно поскъпване е фасула. В началото на януари неговата цена е 3.82 лв./кг. С известни колебания цената на този вид вариво остава сравнително стабилна. Известен ръст е регистриран в средата на април, след което цената му отново се движи надолу и през август е регистрирана най-ниската за годината цена от 3.67 лв./кг. Периодът септември - декември се характеризира с възходящ тренд. В края на декември цената на фасула е 4.20 лв./кг. Спрямо 2021 г., през 2022 г. цената на фасула е с 6% по-висока.

Средната заплата в страната доближи 2000 лева - увеличението почти "елиминира" инфлацията

Средната заплата в страната доближи 2000 лева - увеличението почти "елиминира" инфлацията

При кои заплати увеличението е най-осезаемо?