Депозитната система е най-бързият път към намаляване на пластмасовите отпадъци в околната среда и затова Европа си е поставила за цел до 2025 г. всички държави на Стария континент да събират отделно 77% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба. Процентите трябва да станат 90 до 2029 година.

Разходите ни за управление на боклука са сред най-високите като дял от БВП в Европа, а потребителят плаща три пъти за него - с такса смет, с продуктова такса за опаковката и с новата евротакса за всеки тон нерециклирана пластмаса.

Депозитната система се смята за най-ефективния начин да се намалят отпадъците в околната среда (до 40% за тези, които попадат в морета и океани). Качеството на събрания материал е по-високо, а начинът на събиране предполага по-лесно рециклиране "бутилка в бутилка. Системата позволява да се проследи пълният път на всяка бутилка, поради което 90% събираемост тук са наистина 90%.

Машината, която сбира пластмасови и стъклени бутилки, както и метални кенчета

Машината, която сбира пластмасови и стъклени бутилки, както и метални кенчета

Опитът на Латвия показва, че депозитната система води и до повишена култура на рециклиране - хората предпочитат да пазаруват в магазини, които са част от нея и започват да събират разделно и други опаковки, напр. от шампоан. Дори тези, които не разбират особеното удоволствие да предадеш нещо за "вторични суровини" и да получиш в замяна дребна сума, няма какво да губят - стига да не разхищават. Най-общо казано - отпадъкът ни излиза по-евтино, когато има цена.

Системата за ефективно оползотворяване на отпадъците влиза в сила в Латвия на 1 февруари 2022 година с депозитна такса от 10 цента. В Националния оператор производителите имат дял от над 78%, близо 10 процента имат търговците и 12 процента - рециклиращи фирми.

Това, което прави Латвия по-различна, е амбициозният обхват на страната - това е първата национална депозитна система, която събира стандартни стъклени бутилки за многократна употреба. Иначе в нея се събират т. нар. PET и стъклени бутилки до 3 литра и кенчета до 1 литър от безалкохолни напитки, бира и други ферментирали продукти с алкохолно съдържание до 6%. От 2023 година обхватът ще бъде разширен, като Латвия вероятно ще бъде втората след Финландия с включване на бутилки от по-силен алкохол.

Процес по разделяне на отпадъците

Процес по разделяне на отпадъците

За първите седем месеца през депозитната система са върнати над 120 милиона празни бутилки и кенчета, като вече са на лице 7800 тона спестени емисии само от стъклени бутилки. Всичко това в държава с под 2 милиона души население.

Още през преходните месеци системата постига 48% събираемост при заложени 24% и вероятно ще надхвърли набелязаните 70% за първата година. До края на 2024 година делът на събраните бутилки трябва да достигне 90%, но всъщност още догодина ще бъде заложена 89% събираемост.

Нека поговорим и за пари. Първоначалната инвестиция е много далеч от спекулациите за стотици млн. евро. Всъщност, сметките показват инвестиция от около 35-40 млн. евро, като 5 млн. евро струват преброителните системи и софтуерът. Инвестицията трябва да се върне за 7 години. Системата има 1023 автомата, 168 киоска, 425 общински депозитни станции и 360 пункта в хотели, ресторанти и заведения.

Производителите заплащат такса за участие в системата, но това ги освобождава от таксата "природни ресурси. Търговците трябва да поемат отговорност за събирането на бутилките и да отделят ценна площ за автоматите, но пък системният оператор покрива разходите им с 2,1 евроцента за всяка събрана бутилка.

Пластмасовите отпадъци, вече разделени и подготвени за рециклиране

Пластмасовите отпадъци, вече разделени и подготвени за рециклиране

Операторът се финансира от три източника - приходи от продажбата на суровини за рециклиране от събраните бутилки; такса за участие в системата от производителите на напитки; депозитни такси от опаковки, които не са върнати. Той няма право да формира печалба, поради което на пръв поглед изглежда, че в системата е заложен парадокс - колкото повече опаковки се връщат в системата, толкова повече трябва да се увеличава таксата за участие, за да компенсира намалените приходи от невърнати бутилки.

Най-общо казано депозитната система за потребителите функционира така: Всеки човек може да върне своите е бутилки в машина, която се намира в магазина или друго място, където има поставен специален пункт за събиране на опаковките. В машините се пускат събраните бутилки, като след това човек получава касова бележка с депозит, който понякога надхвърля 5 евро. Тези пари могат да се добавят към покупките ни в магазина или пък да си ги получим в кеш.

По последна информация, депозитната система за събиране на еднократни опаковки, които подлежат на рециклиране, в България може да бъде въведена най-рано към средата на 2024 година.