През 2017 година брутният вътрешен продукт на Европейския съюз достигна 15,3 трилиона евро по сегашни цени. Повече от половината от него е генериран от три държави: Германия, Великобритания и Франция, показват данни на Евростат.

С БВП, равняващо се на 3,3 трилиона евро през миналата година, Германия потвърждава позицията си като най-голяма икономика в Европейския съюз, като отговаря за над една пета - 21,3 процента.

Въпреки че дела ѝ намалява с 0,9 процентни пункта, Великобритания запазва втората си позиция с 15,2%, малко преди Франция (14,9%). Следват Италия (11,2%), Испания (7,6%) и Холандия (4,8%).

В другия край на класацията са 11 държави, чийто БВП е под 1% от общия на ЕС: Малта, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Словения, Хърватия, Люксембург, Словакия и Унгария. България също е тук с дял от 0,3%.Държавите от еврозоната отговарят за 72,9% от общата икономика на ЕС.

Снимка 355752