След две поредни години на рецесия през тази руската икономика най-накрая ще излезе на положителна територия. Но пътят към растежа няма да е лесен и пред страната все още стоят сериозни проблеми за решаване. Очакванията са брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне с 1%.

Това показва анализът на рисковете пред Москва на международната компания "Кофас".

"Диверсификацията на икономиката в страната, предизвикана от спада на цените на петрола, се сблъсква с структурни ограничения, които могат да имат негативно въздействие върху средносрочния й растеж", смятат експертите от организацията, специализирана в областта на кредитното застраховане.

Въпреки затрудненията, печеливша годината ще се окаже за някои сектори на руската икономика, като селското стопанство, химическата промишленост и автомобилостроенето. Тези браншове ще допринесат за възстановяването на страната след кризата.

Основна спънка за растежът обаче ще бъдат липсата на работна сила и на свежи инвестиции отвън.

Русия може да оцелее с петрол от $40, но има друг назряващ проблем пред страната

Русия може да оцелее с петрол от $40, но има друг назряващ проблем пред страната

От какво се притеснява икономическият министър Максим Орешкин

"Диверсификацията на икономиката, която е част от стратегическия план на правителството, се сблъсква с пречката на демографското развитие на страната, проявено след 2010 година от спад в населението в трудоспособна възраст", смятат специалистите от "Кофас".

Русия ще продължи да усеща тежестта на западните санкии, наложени заради конфликта с Украйна, като те все още ограничават осезаемо потока на чуждестранни инвестиции.

"Нещо повече, частният руски капитал невинаги е насочен към националната икономика, като някои предприемачи предпочитат да спестяват пред това да инвестират", се казва още в анализа.

Въпреки високите нива на образование и научни изследвания в Русия, производителността на труда все още остава ниска или иначе казано тя повече от седем пъти по-малко от тази на САЩ и повече от пет пъти по-малко от ЕС.

В същото време обаче единичната цена на труда е относително висока.

Поевтиняването на рублата увеличи конкурентоспособността на някои руски продукти в сравнение с вносните, но главно в сектори, които са се облагодетелствали от протекционистични мерки - химическа промишленост, селско стопанство и други.

Освен това след две години на рязък спад, продажбите на автомобили се увеличават през март и април 2017 година, което е и позитивен сигнал за икономиката като цяло.

Русия изкупува с десетки милиарди дълга на Щатите. Но защо?

Русия изкупува с десетки милиарди дълга на Щатите. Но защо?

Причината за действията на Москва е доста логична