През септември средната работна заплата у нас за първи път мина 2 000 лева, според данни на НСИ. През трето тримесечие на 2023 г. средната работна заплата общо за страната e 2 000 лв., което е ръст 14,7% на годишна база. Ръстът през трето тримесечие на 2023 г. на средната брутна месечна работна заплата е с 2,2% спрямо трето тримесечие на 2023 г.

Данните показват, че в София (столица) средната работна заплата е 2 722 лв., за третото тримесечие на 2023 година, което е ръст от над 15% на годишна база. В София област това число е 1864 лева. 

Доста от областите у нас надминават София област в по този показател. Такъв пример е Кърджали. Том се отчита най-голям ръст на средната заплата през трето тримесечие на 2023 г., в сравнение със същия период на 2022 г. (20,1%), както и в Ловеч (18,6%). Тук трябва да се направи уточнението, че не става въпрос за столица, а за софийска област.

Ето какви ръстове се отчитат в други области, които надминават София:

Област Ръст
Ловеч 18,6%
Варна 18,4%
Пазарджик 18%
Кюстендил 17,8%
Хасково 17,8%
Сливен 17,6%
Стара Загора 17,2%
Ямбол 15,8%
Перник 15,7%

Снимка 646039

Източник: Министерство на труда и социалната политика

Средната работна заплата е София (столица) е с 36,1% по-висока спрямо средната заплата за страната, в сравнение с трето тримесечие на 2022 г. Областта с най-ниска средна работна заплата е Благоевград - 1 337 лв. Тя е около 66,9% от средната за страната. Други области с ниски средни заплати са Кюстендил - 1 368 лв. (68,4% от средната за страната), Видин - 1 369 лв. (68,5% от средната за страната), Смолян - 1 385 лв. (69,3% от средната за страната).

Данни по икономически дейности в обществения сектор сочат най-високи средни работни заплати в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" - 4 670 лв., за една година средната заплата нараства с 11,4%, наетите са 5,2% от общия брой наети в сектора, спрямо трето тримесечие на 2022 г. нарастват с 3,9%.

В икономическа дейност "Финансови и застрахователни дейности" е отчетена средна работна заплата от 2894 лв., за една година заплатите нарастват с 14,3%, наетите в тази икономическа дейност намаляват с 0,1%. През трето тримесечие на 2023 г. около 2,4% от наетите работят във финансовата сфера.

В сектора "Образование" е отчетена средна работна заплата от 2 176 лв. За една година средната заплата нараства с 20,3%.

В 8 икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната, наетите в тях са около 33,3% от всички наети през трето тримесечие на 2023 г. Сред тях са още "Държавно управление" - средна работна заплата от 2 176 лв.; "Хуманно здравеопазване и социална работа" - отчетена средна работна заплата от 2 017 лева, "Добивна промишленост" е отчетена средна работна заплата от 2 779 лв.

При икономически дейности със СРЗ по-ниска от средната работна заплата за страната през трето тримесечие на 2023 г. са "Хотелиерство и ресторантьорство" с отчетена най-ниска средна работна заплата от 1 265 лв., "Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" с отчетена средна работна заплата от 1 480 лв., "Строителство" - средна работна заплата от 1 571 лв. през трето тримесечие на 2023 г. и други.