Съединените американски щати и Китай спорят за позицията най-важен търговски партньор на Европейския съюз, показват данните на Евростат. През 2017 година все още 28-те страни членки са внесли и изнесли стоки и услуги за 631 милиарда евро със САЩ (или 16,9% от общия търговски оборот) и 573 милиарда евро (или 15,3%) с Поднебесната империя.

Третата почетна позиция е за Швейцария с 261 милиарда евро или 7 процента, а Русия се нарежда на четвърто място с 231 милиарда евро (6,2%). Следват Турция (154 милиарда евро, или 4,1%) и Япония (129 милиарда евро, или 3,5%).

От 2000 година насам делът на Китай се е повишил три пъти - от едва 5,5%. Друга ясна тенденция се забелязва при търговията с Русия, която постоянно намалява като дял от 2012 година насам. Оборотът с Япония намалява двойно от 2000 година насам.

Германия -- най-голямата икономика в Европейския съюз, е основна дестинация и за износа на почти всички страни-членки. В същото време именно Германия, както и Ирландия и Великобритания насочват най-голямата си част от износа извън ЕС. Това важи и за Кипър, който основно изнася за Либия и Литва, чийто основен партньор е Русия.

Германия е и основният източник на власт на повече от половината страни-членки на Блока. Почти всички държави, освен Литва (отново Русия) и Холандия (Китай) внасят най-много от друга страна от ЕС.

Що се отнася до България - страните, от които внасяме най-много, са Германия, Русия и Италия. Изнасяме най-много към Германия, Италия и Румъния.

През 2017 година основно търговия е извършвана с машини и транспортно оборудване - 42% от износа извън ЕС и 32% от вноса.