На фона на очакванията българската икономика да навлезе в рецесия през 2020 година, резултатите за първото тримесечие все още не изглеждат толкова драматично, тъй като за месеците между януари и март негативният натиск на коронавируса все още е минимален. За това говорят и предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за преките чуждестранни инвестиции в страната.

Според тях те възлизат на 254, 4 милиона евро към края на първото тримесечие. Те са със 71,2% повече в сравнение със същия период на 2019 година, когато са били в размер на 105,8 милиона евро. Само март месец обаче, когато беше въведено извънредното положение в страната, те са на отрицателна територия от минус 2,1 милиона евро.

В сравнение с първите три месеца на миналата година най-значителен отлив има при дълговите инструменти, докато вложенията в дялов капитал и реинвестираната печалба растат, сочат още данните. При инвестициите на чуждестранни лица в имоти в страната също има спад.

Традиционно най-големите потоци на преки инвестиции идват от Нидерландия - 190 милиона евро, следвана от Израел и Великобритания със съответно 40 и 16,6 милиона евро.

Що се отнася до инвестициите в отделни сектори, за месеците между януари и март най-много вложения е успяла да привлече преработващата индустрия - 121,7 милиона евро. На второ място са финансовите и застрахователните дейности с общо такива от 53,7 милиона евро, следвани от транспорта и логистиката с 40,8 милиона евро.

От друга страна най-значителен спад на привлечените инвестиции има в сектора на информационните и комуникационните технологии, в който влизат още и далекосъобщенията. Намалението в индустрията е от 34,4 милиона евро. Спад от 4 милиона евро има във ВиК сектора, а от 1 милион евро - при хотелиерския и ресторантьорския бизнес.