Един от икономическите аспекти на пандемията е участието на фармацевтичните компании. То може да се измери под форма на приходите им от ваксината, като те се съпоставят с реализираните инвестиции.

Само че по този начин картинката няма да е пълна. Причината за това е, че в случая ваксината не е нещо, породено от свободния пазар. Както огромната нужда от нея, така и инвестициите и последвалите от тях постъпления са дете на политически решения. Този феномен ще продължи да се наблюдава и през следващите години, заради въвеждането на ваксинационните паспорти.

Аспектът, който трябва да издигна, е свързан с това, което в икономиката се нарича "търсене на ренти", както и с гарантирането на печалбите на големите компании. Но едно по едно.

Какви приходи ще получат големите фармацевтични компании?

Има много уловки при прогнозирането на това. Причината е, е заради политически решения някои ваксини се спират и пускат, което се отразява пряко на приходите на компаниите. Пример за това е AstraZeneca, чиято ваксина беше спряна от употреба даже и в България. Може нещо подобно да се случи и с Johnson&Johnson, за които също се твърдеше, че причинявали тромби.

Все пак ориентировъчно данните на Airfinity показват следните числа за инвестициите и очакваните приходи:

Компания

Приходи от ваксината (прогноза)

Инвестиции (общо)

Дял на държавната субсидия в инвестициите

Дял на НПО сектора в инвестициите

Pfizer/BioNTech

15-30 млрд. долара

3,13 млрд. долара

500 млн. долара

-

Moderna

18-20 млрд. долара

2,65 млрд. долара

Над 2 млрд. долара

-

Johnson & Johnson

10 млрд. долара

1,01 млрд. долара

400 млн. долара

AstraZeneca

2-3 млрд. долара

11,4 млрд. долара

1,1 млрд. долара

700 млн. долара

Sinovac

неизвестно; потенциално няколко млрд. долара

2,23 млрд. долара

-

-

Институт Гамелай и Руски директен инвестиционен фонд

неизвестно; потенциално няколко млрд. долара

неизвестно; потенциално няколко млрд. долара

100%

-

Novavax

неизвестно; потенциално няколко млрд. долара

2,51 млрд. долара

2,2 млрд. долара

251 млн.

CureVac

неизвестно

1,74 млрд. долара

1,19 млрд. долара

500 млн. долара

Данните за AstraZeneca не бива да подвеждат, защото тя ще реализира постъпления и в бъдеще, така че едва ли ще остане на загуба от начинанието. Ето обаче какво е другото важно в случая.

Търсенето на ренти и гарантираните печалби

С действията си, умишлено или не, политиците създадоха ситуация, в която не просто печалбите на големите фармацевтични компании са гарантирани, но и самите стимули са радикално изкривени. Това изкривяване се проявява под формата търсенето на ренти.

Под "ренти" в случая не трябва да се разбира наем за имот например. В икономиката терминът може да се преведе точно на български като "облага". Кой търси тези облаги? Самите фармацевтични компании. А рентите се проявяват под формата на огромните суми, които държавите обещаха и наляха във фармацевтичния сектор.

Чрез тях се постигнаха няколко неща. Първо, понижава се риска за бизнеса. Когато се гарантират и печалбите му, това действа като свиване на риска на квадрат. Елиминирането на риска занижава бизнес стандартите и премахва добрите бизнес практики, защото собствените средства, които компаниите могат да изгубят, стават по-малки. Това означава по-малко оптимизирани процеси и склонност към пилеене на пари, каквото не би се наблюдавала, ако инвестираха само своите средства.

Второ, инвестирането на пари от държавите в частния сектор изкривява стимулите и кара все повече пазарни играчи да се насочат към новото лесно финансиране. Това е най-очевидно в случая на Novavax. Компанията получи от британското правителство, т.е. от британските данъкоплатци, еквивалента на над 2 млрд. долара. Интересното при нея е, че за над три десетилетия в цялата си история тя няма нито една одобрена ваксина.

Това е чисто разхищение на данъкоплатски средства. То е особено вредно, когато държавите така или иначе са изстреляли разходите си.

Трето, гарантирането на печалбите също създава стимули компаниите да се насочат на този пазар, независимо от всичко. Причината е, че колкото по-рано се включат и колкото повече ваксини продадат, толкова повече пари ще спечелят (особено когато част от инвестицията се плаща от същите данъкоплатци). Това отново е изкривяване на нормалната пазарна логика. То представлява директно преразпределение на богатството от данъкоплатците (или почти всички хора в трудоспособна възраст) към малката група на фармацевтичните компании.

Хората, протестиращи срещу "най-богатия 1% от населението", парадоксално не се сещат да протестират срещу това явно ограбване на публиката в полза на избрана бизнес група. Обикновено подобна ситуация на сливане на държавния и частния интерес се нарича "фашизъм".

Това не означава, че ваксини не трябва да има, а означава, че държавата не трябва да е намесена в процеса, а още по-малко да го финансира. Всъщност именно заради тромавата бюрокрация Европа изостава значително във ваксинациите от САЩ и Великобритания.

Заключение

Парадоксално, когато хората отидем да си сложим самата ваксина, тя се рекламира като "безплатна". Това е пълен мит. Няма "безплатни" стоки. В случая те са платени от всички нас, но ние не го усещаме. Още по-негативното е, че в някои страни данъкоплатците са платили ваксината два пъти - чрез инвестициите за разработването им, а след това и чрез самите суми за тях.