Близо 75% от работодателите в 21 европейски страни не са могли да намерят работници с нужните умения през 2023 г. Това е драстично увеличение от 42% през 2018 г. или с 33% ръст.

Недостигът на умения все повече се превръща в сериозен проблем за работодателите в цяла Европа. През 2023 г. 54% от малките и средни предприятия в ЕС смятат, че трудностите при намирането на служители с правилните умения са един от най-сериозните им проблеми.

Според проучване на глобална компания ManpowerGroup трима от четирима работодатели в 21 европейски страни не могат да намерят необходимите умения. Проучването, публикувано през октомври 2023 г., показа и цитирано от Euronews, оказва, че недостигът на служители е значително глобално предизвикателство.

Недостигът варира в различните европейски държави, като 59% от работодателите във Финландия имат подобни проблеми, както и 82% в Германия и Гърция.

"В Европа има спад на безработицата, което означава, че няма достатъчно квалифицирани работници, които да заемат съществуващи или нови работни места. Европа има застаряващо население, като глобалният спад на раждаемостта също допринася за липсата на уменията и квалификации, които виждаме днес", заявява Мара Стефан, вицепрезидент на Global Insights в ManpowerGroup, цитирана от Euronews Business.

През 2018 г. средната стойност е само 42% в тези страни, като варира от 18% в Ирландия до 81% в Румъния. С изключение на Румъния, делът на работодателите, които не могат да намерят уменията, от които се нуждаят, се е увеличил значително между 2018 г. и 2023 г.

Значителен е скокът в Ирландия, Обединеното кралство, Испания и Франция

Това увеличение е с над 50% в Ирландия, Обединеното кралство, Испания и Франция. Така например от 18% в Ирландия тази цифра се качва на 81%. Във Великобритания - от 19% до 80%.

И други работодатели в Европа страдат от липсата на квалифицирана работна ръка в Нидерландия (47%), Норвегия (44%), Швейцария (40%), Белгия (39%) и Италия (38%).

Кофас: Строителният и жилищен сектор се изправят пред недостиг на работна ръка и високи лихви

Кофас: Строителният и жилищен сектор се изправят пред недостиг на работна ръка и високи лихви

Прогнози за 2024 година

Недостигът на кадри е сериозен проблем

Според данни на проучване на Евробарометър от края на 2023 г. около 54% ​​от малките и средни предприятия в ЕС определят трудностите при намирането на служители с подходящите умения като един от първите три най-сериозни проблема за тяхната компания.

Като цяло процентът варира от 28% в Турция до 68% в Белгия. Тази цифра е 50% или над тази стойност в 20 от 34 страни. Това е най-често идентифицираният сериозен проблем за компаниите, следван от регулаторни пречки или административна тежест (34%).

За кои кадри има най-голям недостиг?

За една трета от малките и средни предприятия недостигът на технически обучен персонал, като лабораторни работници и механици, е голям. Близо половината (42%) от европейските МСП съобщават, че са изправени пред недостиг на техници. Това е най-често идентифицираната професия с недостиг на умения.

Що се отнася до компании с обслужване на клиенти около 23% от участниците в проучването казват, че има недостиг на умения за позиции - специалисти по продажбите, консултанти, рецепционисти и др.

Професиите, които ще бъдат във възход в Европа през 2024 година

Професиите, които ще бъдат във възход в Европа през 2024 година

Откроява се една тенденция за повечето европейски столици

Основните причини за недостига на умения

Около 56% от работодателите в ЕС са на мнение, че има малко или никакви кандидати. Това е преобладаващият фактор, вариращ от 18% в Швеция до 73% в Белгия. Всички скандинавски страни отчитат по-ниски цифри от средните за ЕС при липса на кандидати, докато Норвегия и Дания са близо до средните нива.

Основните причини, според работодателите, са, че кандидатите нямат подходящите квалификации, умения или опит. 

Според Европейската комисия недостигът на работна ръка и умения се увеличава във всички страни членки от десетилетие. Този недостиг се дължи главно на демографски промени, търсенето на нови умения, свързани с технологичното развитие. предизвикателства, свързани с условията на труд.

Населението в трудоспособна възраст на ЕС е спаднало от 269 милиона през 2012 г. на 264 милиона през 2021 г. И с очаква да се топи още.