Глобалният внос нарасна с 4,5% на годишна база, според международната група на вносителите на втечнен природен газ (GIIGNL).

Увеличението е подкрепено от скока в промишленото търсене след COVID-19, особено в Китай, се казва в годишен доклад на GIIGNL.

Глобалният внос на втечнен природен газ достигна 372,3 милиона тона, което е увеличение от 16,2 милиона тона спрямо 2020 г.

Във възстановяването има различия според регионите. Азия например регистрира най-висок растеж, водена от Китай, който изпревари Япония като водещ световен вносител на втечнен природен газ.

От друга вносът в Европа спадна с 8% на годишна база до 75 милиона тона. Испания се нарежда като най-големият вносител на втечнен природен газ на континента с 13,8 милиона тона, следвана от Франция с 12,3 милиона тона. Следват Обединеното кралство, Турция и Италия, според доклада. Само Турция например е внесла 4,3 милиона тона LNG от Алжир и 1 милион тона от Нигерия. Норвегия, Египет и САЩ също допринесоха за вноса на страната, според данните на доклада, цитирани от Daily Sabah.

САЩ започнаха да изостават с износа на втечнен природен газ

САЩ започнаха да изостават с износа на втечнен природен газ

Все пак страната може отново да си върне първото място по-късно през годината

"През 2021 г. пазарите на природен газ се характеризираха с постоянни ограничения на доставките и бързо възстановяващо се търсене, което оказа силен натиск за повишаване на цените на LNG", каза президентът на GIIGNL Жан Абитебул.

Заради Китай, Азия води по внос, привличайки 73,2% дял от световния внос. Той нарасна със 7,1% през 2021 г. до 272,5 милиона тона, воден от Китай, Япония и Южна Корея.

Заради силното икономическо възстановяване в Китай страната регистрира най-високия в света темп на растеж на вносните обеми от 15%, или общо 79,3 милиона тона до края на миналата година.

Китай е внесъл 79,3 милиона тона, докато вносът на Япония възлиза на 74,4 милиона тона.

Австралия е основният износител на LNG през 2021 г. със 78,5 милиона тона, следвана от Катар, САЩ и Малайзия.

Един нов играч Хърватия започна внос на втечнен природен газ през 2021 г., увеличавайки броя на страните вносителки до 44, докато броят на страните износителки достигна 19.

Европа привлече по-голямата част от износа на втечнен природен газ през 2022 г. Според данните на Refinitiv Европа постигна нов рекорд за внос на втечнен природен газ през април от над 12 милиона тона, надхвърляйки нивото от януари, което надхвърли 10 милиона тона.

В доклада на GIIGNl се казва, че заради геополитическо напрежение, рискове от недостиг на енергия и нестабилност на цените, миналата година се наблюдава силна възвръщаемост на дългосрочните договори, докато спот сделките са намалели до 136,3 милиона тона през 2021 г., което представлява 36,6% от общата търговия, срещу 40% през 2020 г.

Словения ще започне внос на втечнен природен газ през хърватския терминал на остров Крък

Словения ще започне внос на втечнен природен газ през хърватския терминал на остров Крък

От началото на октомври

За да може Европа да осигури повече обеми втечнен природен газ, ще трябва да подпише и дългосрочни договори. Целта е независимост на ЕС от руския газ.

В Съединените щати вносът нарасна с 49,8%.