Всеки европеец генерира близо 190 кг отпадъци от опаковки годишно. Европейският парламент си поставя задачата да промени тази стряскаша статистика и за целта прие нови мерки, насочени към това опаковките да станат по-устойчиви и да се намалят отпадъците от опаковки в ЕС.

Регламентът, чиято цел е да се противодейства на постоянно нарастващите отпадъци, да се хармонизират правилата на вътрешния пазар и да се стимулира кръговата икономика, беше одобрен с 476 гласа "за", 129 гласа "против" и 24 гласа "въздържал се".

Правилата включват цели за намаляване на опаковките (5% до 2030 г., 10% до 2035 г. и 15% до 2040 г.) и изискване към страните от ЕС да намалят по-конкретно количеството на отпадъците от пластмасови опаковки.

За да се намалят ненужните опаковки, се определя максимален дял на празното пространство от 50% за груповите и транспортните опаковки и за опаковките за електронна търговия; производителите и вносителите също така ще трябва да гарантират, че теглото и обемът на опаковките са сведени до минимум.

Топ 10 на държавите, които изхвърлят най-много пластмаса в океаните

Топ 10 на държавите, които изхвърлят най-много пластмаса в океаните

Откъде идва цялата тази пластмаса?

Някои видове пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени от 1 януари 2030 г. Сред тях са опаковките за необработени пресни плодове и зеленчуци, опаковките за храни и напитки, които се пълнят и чието съдържание се консумира в кафенета и ресторанти, единичните порции (например за подправки, сосове, сметана, захар), мини опаковките за тоалетни принадлежности в места за настаняване, както и много тънките пластмасови торбички за пазаруване - под 15 микрона.

Снимка 627122

Източник: iStock

За да се предотвратят неблагоприятните последици за здравето, текстът включва забрана за употребата на т.нар. "вечни химикали" (пер- и полифлуороалкилирани съединения или PFAS) над определени прагове в опаковките, предназначени за контакт с храни.

Насърчаване на повторната употреба и рециклиране

За 2030 г. са предвидени конкретни цели за повторна употреба на опаковките за алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение например на мляко, вино, ароматизирано вино, спиртни напитки), транспортните и търговските опаковки, както и груповите опаковки. При определени условия държавите членки могат да предоставят петгодишна дерогация от тези изисквания.

Крайните дистрибутори на напитки и храна за вкъщи ще трябва да предлагат на потребителите възможността да си носят собствен съд. Те също така ще трябва да положат усилия до 2030 г. да предлагат 10% от продуктите в опаковки за многократна употреба.

Съгласно новите правила всички опаковки, с изключение на тези от лека дървесина, корк, текстил, каучук, керамика, порцелан и восък, трябва да могат да се рециклират при спазване на строги критерии.

До 2029-а година трябва да се постигне целта за разделно събиране на 90% от пластмасовите и металните съдове за напитки за еднократна употреба. Това ще стане чрез системи за връщане на празни опаковки и възстановяване на депозита за тях.

Пивоварният сектор инвестира 60 милиона лева в еко бирени опаковки и технологии

Пивоварният сектор инвестира 60 милиона лева в еко бирени опаковки и технологии

Пет рециклирани бутилки стигат за пълнежа на яке за ски, две - за бейзболна шапка