В края на януари се наблюдава бързо възстановяване на броя на обявите за работа. То е с цели 70%, като спрямо януари 2021 г., това увеличение е 55%. Двуцифрено и трицифрено увеличение на обявите се наблюдава във всички отрасли, показва проучване на кариерния сайт JobTiger.

С най-голям ръст е секторът "Строителство" (108%), а след него се нареждат "Производство" (93%), "Маркетинг и реклама" (91%) и "Счетоводство, одит, финанси" (-85%).

Голям ръст на обявите има в секторите "Административни и обслужващи дейности" (76%), "Здравеопазване и фармация" (75%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (72%), "Търговия и продажби" (67%), "Логистика и транспорт" (21%) и "ИТ" (20%).

Отново, при почти всеки от секторите, наблюдаваме двуцифрено увеличение на обявите за работа на годишна база. То е най-голямо за сектора "Хотелиерство и ресторантьорство" (163%) и най-малко за "Логистика и транспорт" (6%).

След като зае челното място през декември, секторът "ИТ" отстъпва първото място с дял от 17% и се нарежда отново на второ място след "Търговия и продажби" (21%).

След тях, по дялово разпределение, се нареждат секторите "Производство" (15%), "Административни и обслужващи дейности" (11%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (10,6%), "Логистика и транспорт" (6%), "Строителство" (5,3%), "Счетоводство, одит, финанси" (4,8%), "Здравеопазване и фармация" (4,2%), "Маркетинг и реклама" (3,6%) и "Изкуство" (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са се увеличили с 51% спрямо декември, като техният дял спрямо общия брой обяви е 14,9%. Отново, подобно на предходните месеци, най-многобройни са те в сектора "ИТ" (66%), следвани от "Административни и обслужващи дейности" (15%) и секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (14%) и "Търговия и продажби" (5%).

Обяви с изискване за притежание на зелен сертификат

Предложенията, притежаващи изискване за наличен зелен сертификат (удостоверяващ завършен цикъл на ваксинация срещу COVID-19 или неговото преболедуване) са 170. Въпреки, че броят им постепенно се увеличава те продължават да представляват едва 0,6% от общия брой обяви.

Предлагане по градове

Предложенията в столицата заемат дял от 49% от общия брой, а в останалите градове разпределението е: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Заедно обявите в тези градове съставляват 75% от предложенията в страната.