Публично-частното италианско дружество "Gruppo UniRetiCon" /Групо УниРетиКон инициира създаването на паневропейски интермодален проект заедно с екипа на Тракия икономическа зона (ТИЗ). През ноември 2023 г. двете организации подписаха Меморандум в Пловдив, съобщават от Тракия икономическа зона.

80% от всички италиански фирми (5 000), присъстващи в България, са с централа, производствени и търговски офиси в италианските региони Пиемонт, Ломбардия и Емилия- Романя. Целият район на запад от Мантуа /провинция в Ломбардия/ изпраща и посреща редовно над 100 камиона със стоки всяка седмица до и от България. Това е и отправната точка на проекта /Групо УниРетиКон с ТИЗ.

Идеята е за изграждане на интермодална мрежа с център Мантуа в Италия с нейното пристанище Мантуа-Валдаро и ТИЗ в България. Тази мрежа ще свърже Западна Европа с Балканската Дунавска Европа като в нашата страна ще бъдат създадени различни интермодални платформи, българска мулти хъб - в Пловдив, Бургас, София, Видин, Русе. Така превозването на стоки ще става чрез комбиниран транспорт - шосеен, железопътен, воден и въздушен.

Ломбардия е най-големият и важен италиански регион. От друга страна България се намира на стратегическа логистична позиция в Балканския Дунавски регион. 75% от автомобилния и железопътния товарен трафик от Турция преминава през България към Северна Италия и Западна Европа (и извън нея).

Френската Schneider Electric започва строителство на нов завод край Пловдив за 107 млн. лева

Френска компания започва строителство на нов завод край Пловдив за 107 млн. лева

Предвижда се да бъдат открити и 110 нови работни места

Регион Ломбардия е с 10 милиона жители, участва с 442 милиарда евро, равняващи се на 24,72% от общия италиански БВП, произвежда 25% от общия италиански товарен трафик, 20% от целия товарен трафик на Италия минава през Ломбардия (италиански и външен трафик).

"От България чрез бъдещия паневропейски интермодален проект изграждаме транспортен коридор номер 8: Варна - Бари, Италия, през Северна Македония и Албания", посочва създателят и директор на ТИЗ инж. Пламен Панчев.

Коридорът ще се свърже и с Дунавския коридор номер 7 и така България ще стане важен хъб за връзка между различните региони на континента и за тяхната естествена проекция към Азия и Близкия изток.