Средната цена на селскостопанската продукция в ЕС се е увеличила с 24% между 2021 г. и 2022 г., показват последните данни на Евростат. Най-рязко е поскъпването на зърнените култури (+45%), яйцата (+43%) и млякото (+31%). Поскъпване има при всички стокови групи, с изключение на плодовете (-3%).

Цените на зърнените храни, яйцата и млякото са се повишили най-рязко през 2022 г. във Финландия, Франция и Латвия.

За да се илюстрира широкоразпространеният характер на повишенията на цените в ЕС, акцентът е поставен върху зърнените култури, яйцата и млякото, трите продукта с най-рязко средно покачване на цените в ЕС през 2022 г.

Снимка 602102

Източник: Евростат

Средните цени на зърнените култури (пшеница, ечемик, царевица, ръж и овес, както и други видове зърнени култури) са се увеличили във всички страни от ЕС между 2021 г. и 2022 г., като процентът варира от +33% както в Австрия, така и Холандия и +34% в Латвия до +67% в Унгария и +70% във Финландия.

Цените на яйцата също се увеличиха във всички страни от ЕС между 2021 г. и 2022 г., като процентът варира от +6% в Люксембург и +7% в Кипър и Гърция до +68% в Холандия, +74% в Белгия и +76% във Франция.

Инфлация за едни, дефлация за други - зависи на какво се топлите

Инфлация за едни, дефлация за други - зависи на какво се топлите

Ръстът на цените забавя темпа си за втори пореден месец

Сушата в целия ЕС през 2022 г. намали наличието на прясна трева като храна за млекодайните крави. През 2022 г. имаше повишения на цените на млякото във всички страни от ЕС, вариращи от сравнително ограничени +3% в Кипър (където козето мляко също е ключов продукт) и +9% в Малта до около +50% в Белгия, Литва, Унгария и Латвия. В България ръстът на цените на млякото е с 23 на сто.