Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия до 2013 г. ще одобри кабинетът днес.

Целта на стратегията е предприемачите да бъдат улеснени, като се подобри административното им обслужване.

Очаква се кабинетът да одобри и финансови споразумения по програма ФАР за трансгранично сътрудничество с Гърция, Румъния и Турция, както и наредба, според която на пазара вече ще се пускат запалки, които задължително са безопасни за деца